A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

A MOSZ álláspontját igazolta az Európai Bíróság - elbukott a MÁV-START érvelése a pihenőidős perekben

,

A pihenőidős perek mai Európai Bírósági ítélete a Mozdonyvezetők Szakszervezete álláspontját erősítette meg, az még a főtanácsnoki indítványnál is egyértelműbben foglalt állást a napi pihenőidő kiadásának vonatkozásában. A Bíróság kimondta, hogy napi pihenőidő még akkor is hozzáadódik a heti pihenőidőhöz, ha közvetlenül megelőzi azt. Most már a Magyar Bíróságokon a sor...

A Bíróság a mai ítéletében leszögezi, hogy a napi és a heti pihenőidőhöz való jog két önálló jogot képez, amelyek eltérő célokat követnek. A napi pihenőidő lehetővé teszi, hogy a munkavállaló meghatározott, nemcsak hogy összefüggő, de a munkával töltött időt közvetlenül követő időszakra eltávolodhasson munkakörnyezetétől. A heti pihenőidő azt teszi lehetővé a munkavállalónak, hogy minden hétnapos időszakon belül kipihenhesse magát. Következésképpen biztosítani kell a munkavállalók számára mindkét jog tényleges gyakorlását.

Márpedig az olyan helyzet, amelyben a napi pihenőidő a heti pihenőidő részét képezi, megfosztaná lényegétől a napi pihenőidőhöz való jogot azáltal, hogy a munkavállalót, amennyiben él a heti pihenőidőhöz való jogával, megfosztja a napi pihenőidő tényleges igénybevételének lehetőségétől. E vonatkozásban a Bíróság megállapítja, hogy az irányelv nem korlátozódik arra, hogy általánosságban határozza meg a heti pihenőidőhöz való jog minimális időtartamát, hanem kifejezetten azt pontosítja, hogy ezen időszak hozzáadódik a napi pihenőidőhöz való jog címén elismerendő időszakhoz. Ebből következik, hogy a napi pihenőidő nem képezi a heti pihenőidő részét, hanem ahhoz hozzáadódik, még akkor is, ha a napi pihenőidő közvetlenül megelőzi a heti pihenőidőt.

A Bíróság azt is hangsúlyozza, hogy a magyar szabályozás által a minimális heti pihenőidő vonatkozásában előírt, az irányelvhez képest kedvezőbb rendelkezések nem foszthatják meg a munkavállalót az ezen irányelvben számára biztosított más jogoktól, különösen a napi pihenőidőhöz való jogtól. Így a napi pihenőidőt az alkalmazandó nemzeti szabályozás által előírt heti pihenőidő időtartamától függetlenül biztosítani kell.

Az Európai Unió Bírósága sajtóközleményét mellékeljük.

Letölthető dokumentumok:

cp230039hu.pdf
2023 3. szám

Mozdonyvezetők Lapja

2023 3. szám

  • Győzött az Igazság
  • Mindegy, hogy hívjuk, ez bizony vonalbezárás
  • Területi hírek
  • Fékezetlenül
  • Fél életem
  • Egy szerencsétlen vasútvonal kálváriája

Megtekintés Korábbi számok