A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

ETR, van másik?


Augusztus 1-től a mozdonyszemélyzet vezénylése az ETR keretein belül történik a MÁV-START Zrt.-nél és megállapítható, hogy az ETR nem tudja biztosítani a MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződésben foglalt követelményeit a munkaidő-beosztások általános szabályai tekintetében.

2020. augusztus 3-án élesítésre, 2020. augusztus 4-én pedig használatbavételre került a MÁV-START Zrt. vállalatban az ETR (Erőforrás Tervező Rendszer) Személyzettervező modulja. A 2020. szeptember havi munkaidőbeosztások az Üzemirányítás-, illetve az Ügyfélszolgálat (call center) szervezetek összes vezényelt munkavállalója számára már ezzel az eszközzel készül. Ezt az üzenetet kaptuk anno. 

Azóta 3 (három) év telt el, 2021 decemberétől a rendszer további munkakörökre is kiterjesztésre került, majd 2023. augusztus 1-től immár a mozdonyszemélyzet munkaidő-beosztása is az ETR keretein belül történik. A MÁV-START a mozdonyszemélyzet vezénylésére történő bevezetésről, a rendszer működéséről tájékoztatást a Mozdonyvezetők Szakszervezete felé nem tett.

Most, az ETR éles üzemben történő működésének három hónapi tapasztalatait - munkaidő-beosztások kiadását - összegezve, kijelenthető, az ETR nem tudja biztosítani a MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződés szerint előírásait, azokat megsértve hozza a mozdonyszemélyzet tudomására a munkaidő-beosztásokat.

  • a munkaidő-beosztását egy havi időtartamra, a munkaidőkeret életbe lépését megelőző hónap 23-áig kell írásban közölni a munkavállalóval. Ezt a MÁV-START Zrt. sok esetben nem tudja biztosítani és a határidő lejárta után 2-3 nappal sem látható a következő hónapra előírt munkavégzési kötelezettség.
  • az egyes TSZVI területén eltérő módon történik az értesítés, a munkáltató ebben rendkívül kreatív. Van ahol csak egy elekronikus értesítést kap a dolgozó, van ahol emellé még PDF formátumban is látható lesz az előrevezénylés, de tudomásunk van arról, hogy akár befényképezett dokumentum is kiküldésre kerül. 
  • azon esetekben, amikor csak egy üzenetben értesítik a munkavállalót a munkaidőbeosztásról az ETR felületen nem biztosított az a feltétel, amely rendkívüli munkavégzés elrendelése esetén megköveteli, hogy munkaidő-beosztás közlésekor meg kell pontosan határozni a rendkívüli munkavégzésként elrendelt időtartam (szolgálat) kezdő és befejező időpontját. Így a Kollektív Szerződés ismét megsértésére került.

A MOSZ kezdeményezésére még augusztus 16-án egyeztettünk az ETR bevezetése kapcsán tapasztaltakról és számos javaslatot fogalmaztunk meg, amelyek megvalósítására akkor a Munkáltató ígéretet tett. Javaslataink egyrészt arra irányultak, hogy az ETR alkalmazása megfeleljen a KSZ előírásainak, másrészt a vontatási utazószemélyzet megfelelő módon értesüljön és nyomon kövesse munkaidő-beosztását, annak változásait, és az eddig megszokott adatokat is megismerje. Azóta érdemi előrelépés nem történt, és kijelenthető, hogy az ETR nem tudja biztosítani a MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződésben foglalt követelményeit a munkaidő-beosztások általános szabályai tekintetében.

Kérdés, hogy a Kollektív Szerződés szerinti munkáltatásban van-e felelőssége a munkáltatónak!

2024. 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2024. 1.szám

  • Megállapodás - garantált reálkereset emelkedéssel
  • Sikeres pályán az RCH
  • Szép volt, jó volt, elég volt!
  • Made in Hungary
  • Csak egy ugrás Bécs

Megtekintés Korábbi számok