A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Megállapodás - garantált reálkereset emelkedéssel

,

Módosított ajánlatán Lázár János, így létrejött a 3 éves bérmegállapodás a MÁV-csoportnál. A bérmegállapodás hatálya alatt garantált a keresetek vásárlóértékének növekedése, három év alatt legalább 30%-kal, idén 17%-kal, de legalább 70.000 Ft-tal emelkednek az alapbérek.

 • Ebben az évben 2024. január 1-i hatállyal 600.000 Ft alapbérig 17%-os, legalább 70.000 Ft mértékű alapbéremelést hajt végre a Munkáltató, 600.000 Ft alapbértől azonos összegű 102.000 Ft-os emelés történik
 • 2025-ben legalább 6,7%-kal emelkednek az alapbérek alanyi jogon
 • 2026-ban legalább 4,7%-os alanyi jogú alapbéremelés valósul meg
 • Összességében három év alatt legalább 30,7%-kal növekednek az alapbérek
 • Amennyiben a KSH által közölt éves infláció mértéke 2025-ben az 5,2%-ot, 2026-ban a 3,2 %-ot meghaladja, a különbséget a munkáltató alanyi jogú visszamenőleges bérfejlesztésként a tárgyévet követő év január hónapban biztosítja a munkavállalók számára, garantálva ezzel a keresetek vásárlóértékek megtartását és növekedését.
 • A bérfejlesztést úgy kell végrehajtani, hogy az a mozdonyvezetői munkaköri család bértáblázataiban szereplő alapbérek emelésével történjen. A MOSZ megállapodást ír alá erről a MÁV-START Zrt-vel, megvédve ezzel a soros előrelépést biztosító bértarifa táblázat intézményét
 • Felek úgy állapodtak meg, hogy a jelen Megállapodás megkötésének napján hatályban lévő társasági kollektív szerződések felmondásának jogát 2026. december 31. napjáig kölcsönösen kizárják, megvédve ezzel a KSZ-ben nyújtott többletjuttatásokat
 • Az egyéb juttatások intézménye továbbra is az eddigi értékén, a munkáltatói önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegészítés bruttó összege havonta 6 016 Ft, az év végi kifizetés 350.000 Ft, az alanyi jogú SZÉP Kártya juttatás 120.000 Ft összegben fennmarad.
 • A munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári támogatás, amely a mindenkori alapbér 4%-a, változatlanul fennáll a megállapodás hatálya alatt
 • A szolgálati idő elismerése juttatás intézménye a megállapodás időtartama alatt fennmarad
2024. 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2024. 1.szám

 • Megállapodás - garantált reálkereset emelkedéssel
 • Sikeres pályán az RCH
 • Szép volt, jó volt, elég volt!
 • Made in Hungary
 • Csak egy ugrás Bécs

Megtekintés Korábbi számok