A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Befizetés az egészségpénztárba


A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárban 2004. január 1. óta az egységes tagdíj változatlanul: 5000 Ft.

Az egységes tagdíj fizethető:

  • a munkáltató által történő átutalással
  • lakossági folyószámláról való átutalással
  • átutalási postautalványon

A munkáltatón keresztül történő tagdíj átutalás történhez munkáltatói tagdíj-hozzájárulással és/vagy egyéni tagdíjként munkabérből való levonással.

A munkavállaló döntésétől függően, az egységes tagdíjon felül többlet tagdíj is fizethető.

2020. január 1-től éves szinten sávosan 84.000 Ft befizetés eléréséig a befizetés 91,2 %-a, a befizetett összegek 84.000 Ft-ot meghaladó részéből pedig a befizetés 96,0 %-a az egyéni számlára kerül.

Egyéni befizetés a pénztár Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10568955-49020011 számú számlájára lehetséges, vagy kérésre a pénztár ügyfélszolgálata átutalási postautalványt küld.

Javasoljuk, bízza meg munkáltatóját, hogy havi rendszerességgel tervezett egyéni befizetéseit vonja le munkabéréből és utalja át közvetlenül a Pénztárba.

2024. 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2024. 1.szám

Megtekintés Korábbi számok