A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Pénztári szolgáltatások igénybevétele


Az egészségpénztári szolgáltatások esetében várakozási idő nincs, a munkáltató által átutalt összeg vagy a tag által teljesített egyéni befizetés egészségkártyával akár a könyvelést követő munkanaptól igénybe vehető egészségpénztári szolgáltatásokra. A pénztártag egyéni számlájára terhére közeli hozzátartozója (házastárs, szülők, nagyszülők, gyermekek, unokák) és élettársa részére is igénybe veheti a pénztár szolgáltatásait. A pénztártag és közeli hozzátartozói által igénybe vett szolgáltatás értékét teljes egészében az érintett tag egyéni számlájának a megterhelésével fizeti a pénztár.

A szolgáltatások közül az egészségügyi szakellátás, természetgyógyászat, otthoni ápolás csak akkor számolható el, ha a pénztár szerződést kötött a szolgáltatóval. A pénztár a tag kérésére minden olyan szolgáltatóval megköti a szerződést, aki az vállalja, ha a szerződés megkötésének jogszabályi akadálya nincs.

A szolgáltatások készpénzkímélő módon igénybe vehetők az egészségpénztári kártya használatával, kártyaelfogadó terminállal nem rendelkező szolgáltatóknál telefonos engedélyeztetéssel. Egészségkártya használata esetén nincs szükség a megvásárolt termék, szolgáltatás árának megelőlegezésére, a vásárlást igazoló számlákkal kapcsolatos adminisztráció nem a pénztártagot terheli.

Készpénzes fizetés esetén a számlákat (mely termék vásárlásánál a tag vagy hozzátartozója, szolgáltatás igénybevételekor a pénztár nevére szól) a pénztártag által aláírt igénybejelentő nyomtatvány kíséretében kell a pénztárba eljuttatni.

A pénztár akkor utalja át a pénztártag részére a számla ellenértékét, ha az egyéni számlán a fedezet rendelkezésre áll. Az igénybejelentő nyomtatványon jelölhető, ha a pénztártag a számla ellenértékét csak a rendelkezésre álló fedezet erejéig kéri átutalni. Egy számlára csak egy kifizetést teljesít a pénztár, részkifizetés kérése esetén a pénztártag a számla fennmaradó, ki nem fizetett összegére nem tarthat igényt.

A számlák feldolgozása folyamatos, egészségpénztári szolgáltatások esetén a beérkezéstől számított 8 munkanapon belül történik meg az utalás.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások az adott szolgáltatáshoz rendszeresített igénybejelentő lapon, a hozzá csatolt nyomtatványokkal igényelhető. A szolgáltatást kizárólag a Pénztártag igényelheti, akkor is, ha a szolgáltatás igénybevételére kedvezményezettje jogán van lehetőség. A nyomtatványok útmutatást adnak a csatolandó dokumentumok körére.

Az önsegélyező szolgáltatások többségénél várakozási idő van. Ez azt jelenti, hogy ezeknél a szolgáltatásoknál az egyéni, munkáltatói, adomány befizetések csak 180 nappal a befizetés után vehetők igénybe önsegélyező kifizetésekre. Az egyéni számlán jóváírt hozam és adójóváírás a jóváírást követően, várakozási idő nélkül felhasználható önsegélyező pénztári szolgáltatásokra is.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások az egyes szolgáltatások alapjául szolgáló esemény bekövetkezte után, vagy állapot fennállása idején nyújthatók. A szolgáltatási igény benyújtására jogvesztő bejelentési határidő van: 120 nap. Fontos: az igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követő 120 napon belül a pénztárhoz be kell nyújtani.

Egyes szolgáltatásoknál a jogszabály maximális kifizethető összeget határoz meg, pl. lakáshitel támogatásnál havonta a minimálbér 15%-a, vagy beiskolázási támogatásnál gyermekenként és évente a minimálbér összege. Azon szolgáltatásoknál, amelyeknél igénybevételi felső határ van megjelölve, a maximális értékösszeg a Pénztártagra és a szolgáltatásra jogosultakra együttesen érvényes.

A Pénztár az önsegélyező pénztári szolgáltatást a szolgáltatási igény beérkezését  követő 25 munkanapon belül utalja. A folyamatos, rendszeres (járadék jellegű) havi kifizetéseket a Pénztár havonta egy alkalommal teljesíti. Az utalás a pénztártag által írásban bejelentett bankszámlaszámra történik.

2024. 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2024. 1.szám

Megtekintés Korábbi számok