A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Tagi kölcsön igénybevétele


A pénztártag részére tagi kölcsön első ízben a három éves - tagdíjjal rendezett - tagsági viszony elérésekor nyújtható.

A tagi kölcsön folyósításának feltételei:

 • Legalább három év (36 havi) tagdíjjal rendezett tagsági viszony.
 • A tagdíj megfizetése.
 • A korábban felvett tagi kölcsön visszafizetésre került.
 • A kitöltött tagi kölcsön igénylőlap levélben történő beérkezése a hónap utolsó napjáig a Vasutas Nyugdíjpénztárhoz. A hónap 31. napja után érkezett igénylések már csak az aktuális jóváhagyást követő jóváhagyásra terjeszthetők elő. (Az év utolsó jóváhagyása december első hetében történik meg.)
 • Az Igénylés jóváhagyása esetén kölcsönszerződés megkötése postai úton a Vasutas Nyugdíjpénztárral.
  törlesztő részletek lakossági folyószámláról átutalással történő megfizetése, vagy lakossági folyószámla hiányában a Nyugdíjpénztár által rendelkezésre bocsátott készpénzátutalási csekken történő megfizetése.
 • Kamat, eljárási díj " törlesztő részletek késedelmes megfizetése esetén késedelmi kamat " megfizetése.

A kölcsön összegének felső határa az igényléskor a pénztártag egyéni számláján lévő összeg 30 %-a.
Választható törlesztési futamidő:

 • havonkénti visszafizetés mellett 3, 6, 9 vagy 12 hónap
 • negyedévente történő visszafizetés,
 • a futamidő végén egy összegben történő visszafizetés.

A tagi kölcsön kamata: a mindenkori jegybanki alapkamat + 5 százalék. Egyszeri eljárási díj: 4.000 Ft, amely a folyósított tőke összegéből már levonásra kerül. Késedelmi kamat: a jegybanki alapkamat kétszerese.

Nem nyújtható tagi kölcsön, ha:

 • a tag a korábban felvett tagi kölcsönét nem fizette vissza és a Nyugdíjpénztár a hátralékot az egyéni nyugdíjszámlájával szemben érvényesítette,
 • a tagnak az igénylés benyújtásakor fennálló tagi kölcsön tartozása van,
 • a tag kilépési vagy átlépési szándékát a pénztárnak bejelentette,
 • a tagnak tagi lekötése van.

Az ügyintézés kb. 1 hónap. A tagi kölcsönkérelmek jóváhagyása havonta egy alkalommal, minden hónap első hetében történik, amelyen az előző hónap utolsó napjáig beérkezett tagi kölcsön igénylések vesznek részt. A kölcsön folyósítása a jóváhagyás hónapjának utolsó hetében átutalással történik a kölcsönszerződés megkötését és Nyugdíjpénztárhoz történő visszaérkezését követő 35 napon belül.

2020 május-június

Mozdonyvezetők Lapja

2020 május-június

Megtekintés Korábbi számok