A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Lehetőségek a tíz éves várakozási idő után


A 10 éves várakozási idő letelte után az önkéntes pénztári tagok nagy része kerül döntés elé, hogy maradjon-e továbbra is a nyugdíjpénztár tagja, vagy összegyűlt megtakarításait egy összegben vagy részben már idő előtt pénzzé tegye. Ez a tájékoztató ebben a döntésben próbál segíteni a Vasutas Nyugdíjpénztár tagjainak, hogy kellő ismeretek tudatában tudják meghozni döntésüket.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítási lehetőség elsősorban hosszú távra szól. Fő célja: a nyugdíjkorhatár elérése után a társadalombiztosítás keretében kapott nyugdíj kiegészítése a pénztártag döntése alapján egy összegben, járadék formájában vagy a kettő kombinációjában.

Milyen lehetőségei vannak a 10 éves várakozási idő letelte után?

A pénztártag egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg tőkéből és hozamból (értékelési különbözet) tevődik össze.

A pénztártag a 10 éves várakozási idő letelte után dönthet úgy, hogy további tagdíjfizetés mellett vagy anélkül az egyenleg egy részét vagy egészét felveszi.

A hozam (értékelési különbözet) felvétele adómentes, míg a felhalmozott tőke kivétele után személyi jövedelemadót és százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. A személyi jövedelemadó alapja (a tőke összege) a várakozási idő letelte évét követő második évtől évente 10 %-kal csökken. A 10 éves várakozási időt követő 11. évben (tehát a tagság 21. évétől) már a teljes összeg adómentes. A Pénztár a kifizetett tőke után a (legmagasabb adókulcs szerinti) személyi jövedelemadót levonja, a %-os mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetése azonban a pénztártagot terheli.

Az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott összeg felvételére csak háromévente kerülhet sor. Ismétlődő esetben új nyilatkozatot kell benyújtani.

Az egyéni nyugdíjszámla összegének részleges " csak a hozam, vagy a hozam + a tőkének egy része " felvétele esetén az átutalásra egy összegben a hiánytalanul kitöltött igénybejelentés beérkezését követő 15 napon belül kerül sor.
Amennyiben az igénylő fennálló tagi kölcsönnel rendelkezik, maximum a záróegyenleg és a még hátralévő tagi kölcsöntartozás különbözete fizethető ki.

A nyugdíjszámlán nyilvántartott összeg több mint 90 %-ának felvétele esetén az átutalás két részletben történik: a nyugdíjszámla egyenlegének 90 %-a erejéig a hiánytalanul kitöltött igénybejelentés beérkezését követő 15 napon belül, a fennmaradó összeg az igénybejelentés benyújtásának negyedévét követő negyedév 50. napjáig kerül átutalásra. A tagsági viszony megszűnése esetén kifizetés előtt a fennálló tagi kölcsöntartozás az egyéni nyugdíjszámláról levonásra kerül.

2020 május-június

Mozdonyvezetők Lapja

2020 május-június

Megtekintés Korábbi számok