A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2020. évi általános tájékoztatója


Gondolkodjon előre és éljen Ön is az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás lehetőségével! Ehhez szeretnénk Önnek segítséget nyújtani tájékoztatónkkal.

Az egységes tagdíj mértéke havi 5.300 Ft, amely sávosan oszlik meg az alapok között:

1. sáv 63.600 Ft-ig:
fedezeti tartalék 95 %, működési tartalék 4,9 %, likviditási tartalék 0,1 %.

2. sáv 63.601 - 144.000 Ft között: 
fedezeti tartalék 95 %, működési tartalék 4,9 %, likviditási tartalék 0,1%.

3. sáv 144.001- 360.000 Ft között:
fedezeti tartalék 95,5 %, működési tartalék 4,5 %, likviditási tartalék 0 %.

4. sáv 360.001 Ft - 750.000 Ft között:
fedezeti tartalék 98 %, működési tartalék 2 %, likviditási tartalék 0 %.

5. sáv 750.001 Ft- tól
fedezeti tartalék 100 %.

Miért érdemes a Vasutas Nyugdíjpénztár tagjának lenni?

 • Biztonságos kiegészítést nyújt a nyugdíjas évekre.
 • Az egyéni számlán jóváírt hozam mentes a kamatadó alól.  
 • A pénztártag az egyéni számla összegére haláleseti kedvezményezettet jelölhet.
 • A munkáltató és a tag által befizetett tagdíj után a pénztártag 20 %-os adókedvezményt vehet igénybe, amely minden évben az egyéni számlán kerül jóváírásra.
 • Öregségi (előrehozott, korengedményes) nyugdíjazás esetén 10 éves tagsági viszony után a szolgáltatás adómentes. Rokkantsági ellátás esetén a tagsági viszony időtartamától függetlenül adómentes a kifizetés.
 • A pénztár alacsony költségekkel dolgozik és a 10 és 15 éves átlaghozamot tekintve is előkelő helyen áll a többi önkéntes nyugdíjpénztár között.
  A nyugdíjpénztár fedezeti tartalékra vonatkozó 15 éves, 2005-2019. évekre vonatkozó, átlagos nettó – költségekkel csökkentett – hozamrátája 6,05% volt, amely hozam az elmúlt tizenöt évben átlagosan 2,67%-kal haladta meg az adott időszakra vonatkozó átlagos inflációt.

 Nyugdíjazás estén milyen szolgáltatás nyújt a pénztár?

 • Egyösszegű szolgáltatást.
 • Részkifizetést.
 • Legalább 5 éves időtartamú járadékszolgáltatást.
 • Egyösszegű szolgáltatás és járadékszolgáltatás kombinációját.

Amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztári tag nem jogosult rokkantsági ellátásra, mert munkaképességét csak 50 %-ban veszítette el és ebben az állapotában legalább 1 évig javulás nem várható, a 10 éves várakozási idő eltelte előtt átléphet egészség-, vagy önsegélyező pénztárba.

Hogyan létesíthet tagsági viszonyt?  

A belépési nyilatkozatot egy példányban kell kitölteni. Más önkéntes nyugdíjpénztárból történő átlépés esetén a belépési nyilatkozaton a jelenlegi önkéntes nyugdíjpénztári tagságra vonatkozó adatokat is ki kell tölteni. Az átléptetés lebonyolítását a nyugdíjpénztár elvégzi.

További kérdéseivel forduljon bizalommal Nyugdíjpénztárunkhoz!
Nyomtatványaink az internetről is letölthetők a www.vasutaspenztar.hu honlapról.

Hogyan juthat a nyugdíjpénztári megtakaráshoz a nyugdíjazás előtt?

 • Harminchat havi tagdíj befizetését követően (3 éves tagsági viszony betöltése után) kedvező kamatozású tagi kölcsön igényelhető. A tagsági viszony alatt a kölcsönfelvétel többször ismételhető amennyiben az előző kölcsön maradéktalanul visszafizetésre került.
 • 10 éves várakozási idő letelte után a hozamot adómentesen veheti fel és befizetéseivel tovább takarékoskodhat nyugdíjas éveire.
 • A 10 éves várakozási idő letelte után a tőke összege is felvehető észben vagy egészben, de ebben az esetben ez adóköteles jövedelemnek minősül és szociális hozzájárulási adó is terheli. Kedvező azonban, hogy a 12. évtől sávosan évente 10%-kal csökkent az adóalap mértéke, a tagsági viszony 21. évétől viszont az egyéni számlára legalább 21 éve befizetett tőke is adómentesen felvehető.
 • A 10 éves várakozási idő letelte, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után az egyéni számlaegyenleg 50%-a hitelintézettel kötött szerződés fedezeteként felajánlható.

A tíz éves várakozási idő utáni lehetőségek

 A 10 éves várakozási idő letelte után dönthet, hogy maradjon-e továbbra is pénztártag, vagy összegyűlt megtakarításait idő előtt pénzzé tegye-e.
A nyugdíjpénztári megtakarítás elősorban hosszú távra, a pénztártag nyugdíjazásáig szól. Fő célja, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után a társadalombiztosítás keretében kapott nyugdíj összegét kiegészítse járadék, kombinált, egy összegű, vagy részkifizetés formájában.

 • A tagság fenntartása mellett a 10 éves várakozási idő eltelte után igényelhető az adómentes hozam, mely lehetőséggel három évenként élhet a pénztártag.
 • A tagság fenntartása mellett 21 éve befizetett tőke adómentesen igényelhető.
 • További rendszeres tagdíjfizetés és a tagság fenntartása mellett igényelhető az egyéni számlaegyenleg maximum 85%-a.
 • A tagság megszüntethető, de ebben az esetben a tőke adóköteles jövedelemnek minősül és szociális hozzájárulási adó is terheli. Kedvező azonban, hogy a 12. évtől sávosan évente 10%-kal csökkent az adóalap mértéke.

Tagi kölcsön igénybevétele

A pénztártag részére tagi kölcsön első ízben a hároméves – tagdíjjal rendezett – tagsági viszony elérésekor nyújtható. Felső határa az egyéni számlaegyenleg 30%-a.  A tagi kölcsön kamata évi 4% és egyszeri, 3.000 Ft-os eljárási díj, valamint az utalási költség kerül levonásra folyósításkor.
A kölcsönt kamataival együtt egy év alatt a pénztártag választása szerint a futamidő végén egy összegben, vagy havi törlesztéssel kell visszafizetni.

Feltételei:

 • Legalább hároméves tagdíjjal rendezett tagsági viszony.
 • A korábban felvett tagi kölcsön maradéktalanul visszafizetésre került.

Nem nyújtható tagi kölcsön:

 • ha a korában felvett kölcsön nem került visszafizetésre és a hátralék a pénztártag egyéni számlájával szemben érvényesítésre került,
 • ha a pénztártag bejelentette kilépési vagy átlépési szándékát,
 • ha a tagnak tagi lekötése van.

Kérdés esetén állunk rendelkezésre ügyfélszolgálatunkon, ügyfélszolgálati időben:

 • hétfőn 12-16 óráig,
 • kedden 8-12 óráig,
 • szerdán 8-16 óráig, meghosszabbított telefonos ügyfélszolgálat: szerdán 8-20 óráig
 • csütörtökön ZÁRVA,
 • pénteken 8-12 óráig, 

Telefonszám: 06 1 220-8638, 06 1 221-7193  

Cím: 144 Budapest, Kőszeg utca 25. II./2.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@vnyp.hu

Honlap cím: www.vasutaspenztar.hu

Budapest, 2020. október 5.                                                         

  

Vasutas Nyugdíjpénztár

2024. 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2024. 1.szám

Megtekintés Korábbi számok