mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél

Gyakori kérdések

Szükségesek ehhez az orvosi igazolások, zárójelentések, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy a tagnak daganatos megbetegedése van, transzplantáción esett át, valamint 3 hónapnál hosszabb rehabilitációt igénylő szív- és érrendszeri megbetegedésen esett át. Ebben az esetben három hónapnál hosszabb betegállományról szóló igazolás is szükséges.

Születési Anyakönyvi Kivonat, valamint be kell mutatni a család szociális helyzetét. Hátrányosabb helyzet esetén, nagyobb mértékű a segítség.

Halotti Anyakönyvi Kivonat, a kérelmező nevére szóló temetési számla.

Halotti Anyakönyvi Kivonat, a kérelmező nevére szóló temetési számla, ill. élettársi viszonyt igazoló okirat.

Ilyen jellegű kérelmek beadásánál az Alapítvány működési gyakorlatával, tevékenységi céljaival összhangban lévő esetekben lehet támogatásért folyamodni. Ilyen pl. a hosszan tartó keresőképtelenség, viharkár, (ár-)vízkár, valamilyen vis major helyzetből keletkező káresemény.

Lehetséges. Az alapító okiratban megfogalmazott célok elérése érdekében szervezett tevékenység tehát sporttevékenység, közösségteremtés, egészségmegőrzés érdekében is lehet az alapítványunkhoz fordulni. Ezekben az esetben le kell írni, milyen tevékenységet kíván végezni a szervező, le kell írni a programot, vázolni kell a résztvevők létszámát, költségeket, a kért támogatás mértékét. Utalni kell arra, hogyan teljesülnek az Alapító Okiratban megfogalmazott célok a tevékenység végzése során. Természetesen itt is fontos az elérhetőség, a szervező neve, címe, a támogatandó számlaszáma.

Csatolni kell a kérelemhez az esetleg szükséges igazolásokat, és ha korábban hasonló témában kértek támogatást, akkor az arról szóló rövid beszámolót is.