mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/1007/html/tajekoztato-a-ksz-he.html

Tájékoztató a KSZ Helyi Függelékéről (Miskolc)


A mai napon a MOSZ, és a munkáltató egy új Kollektív Szerződés Helyi Függelékét kötötte meg.

Előzmények:

 A 2010-ben kötött Helyi függelékünk aláírásakor ragaszkodtam hozzá, hogy azt, a KSZ. 4. §. szerint kössük, azaz, a Gsz, csak záradékoló fél lehet, ahogyan a MOSZ tagcsoportjai, mivel nincs területi szintű képviselete.

 A Gsz a Hf-t támadta meg, annak ellenére, hogy a KSZ-t, annak 4. §-ával a Gsz elnöke, is aláírta!
A fővárosi bíróság a kérelmüket helyben hagyta, ami azt jelenti, hogy a KSZ miskolci Helyi függelékét hatályon kívül helyezte. /Jelen pillanatban ez a határozat jogerősen, írásban, még nincs a kezünkben./

 Azt a helyi függeléket helyezte hatályon kívül a bíróság, ami gyakorlatilag a miskolci mozdonyvezetőkre nézve törvény szerinti pozitívumot nem nagyon tartalmaz!

 A mozdonyvezetőkre nézve, legfontosabb része a Hf-nek a 2. sz. melléklete volt, amit a munkaáltató nem tartott be 2012. 07. 01.-től.

 A jelentkezési helyek, csakis a 2012.12.17.-i megállapodásnak köszönhetően éltek, azaz alkalmazta a munkáltató, nem pedig azért, mert a Hf. ezen részét élőnek tekintette.

 A másik nagyon fontos dolog, a munkaközi szünet, ami szintén nem a törvény szellemének megfelelően szerepel az említett Hf-ben.

 Summa summarum, a Hf eredeti állapotában a mozdonyvezetőkre nézve nem osztott, nem szorzott a létével.

 Azt viszont mindenkinek tudnia kell, hogy fontos az aláírt közös akaraton nyugvó Helyi függelék!

A 2012. évi I. törvény, azaz az új munka törvénykönyve értelmében a helyi függelék megkötésére munkavállalói oldalról egyedül a MOSZ jogosult!

 Pöstyéni György által tett javaslat, nem sokban tért el az eredetitől.

 Korábban, január 11.-én már küldtem egy írásos módosító javaslatot a TVSZK Vezetőnek, de nem is válaszolt.

A javaslataimat csak részben fogadta el.

 A mai "tárgyaláson" a pihenőidő, és munkaközi szünet kérdésében konszenzusra jutottunk, így, aláírtuk a Hf-et.

A holnaptól, 2013.05.09.-től életbe léptetendő KSZ Helyi Függelékének a mozdonyvezetőkre nézve két nagyon fontos pontja van, amely nem a MOSZ elképzelése szerint került módosításra, de az eredetitől akkor is jobb.

Az egyik, a munkaközi szünethez kapcsolódik, a másik pedig a napi pihenő időhöz.

Munkaközi szünet- KSZ. HF. 8.§.1.2. c.): Rögzítésre került, hogy a munkaközi szünet "a szolgálat hosszától függően 20/45 perc."

A munkáltató javaslatában az szerepelt, hogy: "Az IVU szolgálatleírásban leírt helyen és időben kell a munkaközi szünetet kivenni."

Ez így kizárólag a mozdonyvezetőre rótt volna kötelezettséget!

A fenti munkáltatói javaslat helyett a MOSZ javaslatát elfogadta a munkáltató, így az elfogadott szöveg:

 " A szolgálatleírásban leírt időben kell a munkaközi szünetet kiadni."

Így elsősorban a munkáltatóra nézve ró kötelezettséget a munkaközi szünet kiadása, mert azt az általa meghatározott időben kell kiadni!

Napi pihenőidő – KSZ. HF. 9.§. : Rögzítésre került, hogy a mozdonyvezetők, azaz a vontatási utazószolgálatot ellátók két szolgálat közötti pihenőideje 12 óra!

Kihúzásra került az a kitétel, hogy a dolgozó beleegyezésével ez 8 óra is lehet.

Tehát a mozdonyvezetők pihenőideje minden esetben a két szolgálat között 12 óra kell, hogy legyen!

A Kollektív Szerződés 43. §. 1. pedig kimondja azt, hogy a 12 óra napi pihenőidőt "a lakásra (tartózkodási helyre) való érkezéstől, az onnan való munkába indulásig (utazási idő) kell figyelembe venni."

A Vasúti törvény (2005.évi CLXXXIII. tv) kimondja, hogy ezt a lakóhelyi pihenőidőt megrövidíteni nem lehet.

Mindezeket figyelembe véve tehát, a mozdonyvezetőnek nem fontos az, hogy mennyi utazási idővel tervezik a szolgálatokat. Ha a munkaidő beosztásban két szolgálat között nincs meg láthatóan a lakáson töltött pihenő idő, továbbra is jelezni kell azt a vezénylőnek/ változáskezelőnek, akinek ezt korrigálnia kell.

Ha /a tervezés nem megfelelő/, vagy a vonat késése, vagy egyéb ok miatt a szolgálat meghosszabbodik, és a mozdonyvezető nem tud hazamenni a tervezett időben, akkor a 12 óra attól a perctől kezdődik, amikor a mozdonyvezető ténylegesen a lakására ér! Az előbbi okok miatt sem csökkenthető a 12 óra!

Aki úgy jön vissza szolgálatba, hogy nincs meg a lakáson töltött 12 óra pihenő ideje, az a felelősséget is egyedül magára vállalja!

Közölni kell a felvigyázóval lejelentkezéskor, hogy: "a következő szolgálatba nem tudok visszajönni, mert nincs meg a lakáson töltött pihenőidő!"

A felvigyázó ennek megfelelően fog eljárni.

Két törvényes eset lehetséges.

Az egyik: - megkérdi, hogy mikorra tudsz vissza jönni?

Mivel hét napon belül vagyunk, a munkavállaló hozzájárulásával, 2500 ft-ért módosítja a munkaidő beosztást, és visszajössz, arra az időpontra amikorra már vissza tudsz jönni, és amit a felvigyázó mond.

A második: Mivel hét napon belül vagyunk, s ha nem járulsz hozzá a munkaidő beosztás módosításához, úgy a következő szolgálatod elmarad.

 Ez azt jelenti, hogy annyival csökken a teljesített havi órád (Kötelező órához képest mínusz óra keletkezik), vagy, ha lenne túlóra, az annyival csökkenni fog (Kivéve a ki nem adott munkaközi szünetet, mert azt, túlóradíjazással kell elszámolni).

A ma aláírt Helyi Függeléknek nagyon fontos eleme még a 2.sz. Melléklete, mely a mozdonyvezetők fel- és lejelentkezési helyeit tartalmazza az eredeti formában, változtatás nélkül.         

Ez azt jelenti, hogy a Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó miskolci TVSZK mozdonyvezetője csak a táblázatban szereplő reá vonatkozó jelentkezési helyeken jelentkeztethető.

A munkáltató ígérete szerint, a Helyi Függelék hamarosan elérhető lesz a felvigyázóban.

Tisztelt Mozdonyvezetők!

Ha valakinek kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az bátran tegye meg akár személyesen, akár telefonon, vagy e-mailben.
Balesetmentes munkavégzést mindenkinek!

2013-05-08.

Üdvözlettel:                                 Laczai Lajos        .

                                     MOSZ Miskolc Területi Ügyvivő

HÍRARCHÍVUM