mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/1016/html/berajanlas-2013-megk.html

Bérajánlás 2013. - Megkezdődik a béremelési tárgyalás


vasz logoMegszületett kedden a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának ajánlása a 2013. évi bértárgyalásokhoz, igy megkezdődhetnek a tárgyalások a 2013. évi béremelés ügyében. A VASZ elnöke Gaskó István levélben sürgette a tárgyalások megkezdést, melynek várható időpontja: 2013. május 29. Cél, hogy a MÁV Zrt-nél és a többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál alanyi jogon minden egyes munkavállaló 2013. január elsejéig visszamenőlegesen, 3,1 %-os alapbérfejlesztésben részesüljön. Az következőekben olvasható a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) a 2013. évi bérajánlásról szóló megállapodása, illetve letölthető Dávid Ilonának a MÁV Zrt. elnökének írt levél is.


A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) a 2013. évi bérekről még folyamatban lévő vagy ezután kezdődő tárgyalásokhoz, valamennyi tag egyetértésével a következő ajánlásokat teszi a versenyszféra számára:

  1. Az ágazati és helyi bértárgyalásokon olyan megállapodásra törekedjenek a felek, amely 2013-ban éves szinten minden kereseti kategóriában biztosítja a nettó keresetek reálértékének megőrzését.
  2. A bértárgyalásokon az egyeztetések részvevői vegyék figyelembe a vállalkozások verseny-, jövedelemtermelő és költségviselő képességét. Tulajdonítsanak kiemelkedő jelentőséget a munkahelyek megőrzésének, azaz a bérek emelése nem vezethet munkahelyek megszűnéséhez.
  3. A bértárgyalásokon a felek tekintsék irányadónak a Magyarország konvergencia programja 2013 - 2016 dokumentumban szereplő 2013. évi gazdasági mutatókat. (A konvergencia program elérhető a www.kormany.hu honlapon.)
  4. A munkavállalók jövedelmi pozícióinak megőrzése, illetve javítása érdekében a munkáltatók éljenek a béren kívüli juttatások alkalmazásának lehetőségével is.
  5. A munkahelyi béralkuk elősegítése érdekében a munkáltatók bocsássák a szakszervezetek rendelkezésére a bértárgyalásokra való felkészüléshez szükséges – általános elvárható – munkaügyi és gazdálkodási információkat, a szakszervezeti adatkérést ne utasítsák el a szóban forgó adatok üzleti titokká nyilvánításával.

Budapest, 2013. május 21.


Letöltés: levél

HÍRARCHÍVUM