mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/1022/html/mosz-kuldottkozgyule.html

MOSZ Küldöttközgyűlés és Rendkívüli Kongresszus – 2013. június 5.


pajzs logo szines msolataA tegnapi napon a Küldöttközgyűlés megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi költségvetésről szóló pénzügyi beszámolót. Következő napirend pontként 3 millió Ft-t szavaztak meg a jelenlévők a Mozdonyvezetők a biztonságos és egészséges életért Alapítvány támogatásaként, hogy a megnövekedett segélykérelmek ne okozzanak működési gondot. A résztvevők útjára indították az "Adj egy ötöst!" alapítványt támogató adománygyűjtési akciót. Részletekről bővebb felvilágosítást a tisztviselők adnak.  A küldöttek döntöttek a "Mozdonyvezetőkért" emlékérem 2013. évi adományozottairól. Ebben az évben Molnár Istvánnak és Csernyu Andrásnak ítélték oda a résztvevők. Az emlékérem ünnepélyes átadására későbbi időpontban kerül sor, melyről tájékoztatást adunk.

A Küldöttközgyűlés Pintér Norbertet, a Dombóvári tagcsoport vezetőjét delegálta a MOSZ Sportbizottságába.

Tisztségviselői választásra került sor az Északi Tagcsoportban. Az új ügyvivők: Besztercán Kornél (tagcsoportvezető), Miklós Péter (pénztáros), Csapó Sándor (küldött), Sári József Attila.

A Rendkívüli Kongresszus a MOSZ Alapszabály módosításáról dönt először. A megváltozott jogszabályok miatt került sor az alapdokumentum változtatására.

A kongresszusi küldöttek megerősítették a 2012. évi költségvetési beszámolóról szóló számviteli beszámoló Küldöttközgyűlési határozatát.

A jelenlévők elfogadták a balassagyarmati tagcsoport területváltási kérelmét, így e naptól a tagcsoport Budapest-Centrum területhez tartozik.

A kongresszus határozatban függesztette fel az Autonóm Szakszervezeti Szövetségi tagságát, amíg a május 1-jén bejelentett három országos konföderáció egyesülési folyamata lezajlik. A létrejövő "új szövetség" céljainak, alapdokumentumainak és megállapodásainak ismeretében fogja meghozni végső döntését a Mozdonyvezetők Szakszervezete. Különös tekintettel MOSZ Alapszabálynak azon rendelkezésére, mely kimondja a szakszervezetnek a politikai pártoktól való függetlenség és az egyenlő távolságtartás követelményét.

Határozatok:

9/2013. számú Küldöttközgyűlési határozat:

A Küldöttközgyűlés elfogadta a 2012. évi költségvetésről szóló pénzügyi beszámolót.

10/2013. számú Küldöttközgyűlési határozat:

A Küldöttközgyűlés, mint az alapító jogokat gyakorló testület eseti támogatásként 3 millió (azaz hárommillió) Ft-ot biztosít a "Mozdonyvezetők a biztonságos és egészséges életért" Alapítvány számára, melyet 2013. június 10-ig el kell utalni annak számlájára.

11/2013. számú Küldöttközgyűlési határozat:

A Mozdonyvezetők Szakszervezet 2013-ban a "Mozdonyvezetőkért" emlékérmet Molnár Istvánnak és Csernyu Andrásnak adományozza.

1/2013.06.05 számú Rendkívüli Kongresszusi határozat:

A Mozdonyvezetők Szakszervezetének Alapszabálya az alábbiak szerint kerül módosításra:

A Bevezető első bekezdése:

 "A Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ) az Alaptörvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a vonatkozó jogszabályok keretei között fejti ki tevékenységét. A Mozdonyvezetők Szakszervezete a szabad szakszervezeti szerveződés alapján létrejött olyan szakmai szakszervezet, amely elődjének tekinti az 1905. október 9-én alakult Mozdonyvezetők Országos Szövetségét, valamint az 1990-ig működő Vontatási Utazói Tagozatot, megtartva azok szerveződési elveit."

Működési területe:

 "Magyarország területe"

 II./ 1./ a/ bekezdése

"A MOSZ tagjaivá válhatnak a Magyarországon működési engedéllyel rendelkező vasútvállatok vasúti járművezetői, valamint a Magyarország területén működő más, vasúti szolgáltatást, vagy vasúti (iparvasúti) tevékenységet (is) ellátó társasággal (a továbbiakban együttesen: vasúti társaság) munkaviszonyban álló, az alábbi munkakörökben dolgozó munkavállalók:

Korlátozás nélkül:

-           mozdonyvezető,

-           mozdony segédkezelő,

-           mozdonyfűtő,

-           mozdonyvezető-gyakornok,

-            vasúti járműves darukezelő,

-           üzemi (saját használatú) mozdonyvezető.

-           motorvonat-vezető

-           motorvonatvezető-gyakornok

-           közúti-vasúti kétéltűjármű vezető

-           saját géperejű vasúti munkagép-vezető

-           vasúti vágánygépkocsi-vezető

-           egyéb vasúti járművezető"

V/4./e/ bekezdés felsorolásának 4. pontja:

-           "a költségvetésről szóló számviteli beszámoló és a költségvetési terv elfogadásáról",

 

V/5./b/ bekezdése:

 "A Kongresszus legalább évente ülésezik."

V/5./d/ bekezdése:

"törölve"

 

V/5./e/ bekezdése:

 felsorolás jelölése: "d"

 

V/5./f/ bekezdése:

felsorolás jelölése: "e"

 

V/5./f/ bekezdése:

 "A Kongresszus 4 évente választ elnököt, két ügyvezető alelnököt és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági elnököt és tagokat, amit tagcsoporti és területi választások előznek meg."

2/2013.06.05 számú Rendkívüli Kongresszusi határozat:

A Rendkívüli Kongresszus megerősíti a 9 /2013. számú Küldöttközgyűlési határozatot, melyben elfogadta a 2012. évi költségvetésről szóló pénzügyi beszámolót.

 

3/2013.06.05 számú Rendkívüli Kongresszusi határozat:

A Balassagyarmati Tagcsoport Budapest területhez történő csatlakozási kérelmét elfogadva az alábbiak szerint változik az Alapszabály V. fejezetének 2. pontja alapján a területi küldöttcsoportokhoz történő besorolás:

Budapest

Balassagyarmat Tagcsoport

Budapest Déli Tagcsoport,

Budapest Ferencváros Tagcsoport,

Budapest Keleti Tagcsoport,

Budapest Északi Tagcsoport,

                Győr Tagcsoport

 

- Bp. Nyugat

Dunaújváros Tagcsoport

Hegyeshalom Tagcsoport

Komárom Tagcsoport

Székesfehérvár Tagcsoport,

Pusztaszabolcs Tagcsoport,

Veszprém Tagcsoport

Dorog Tagcsoport,

- Bp. Kelet

Cegléd Tagcsoport,

Hatvan Tagcsoport,

Jászapáti Tagcsoport

Salgótarján Tagcsoport,

Szolnok Tagcsoport

 

- Miskolc

Füzesabony Tagcsoport,

Miskolc Tagcsoport,

Szerencs Tagcsoport.

 

- Debrecen

Debrecen Tagcsoport,

Püspökladány Tagcsoport.

 

- Debrecen-Kelet

                Mátészalka Tagcsoport,

                Nyíregyháza Tagcsoport,

                Záhony Tagcsoport.

 

- Szeged

Békéscsaba Tagcsoport,

Kecskemét Tagcsoport,

Kiskunhalas Tagcsoport,

Mezőhegyes Tagcsoport,

Szeged Tagcsoport,

Szentes Tagcsoport, 

Vésztő Tagcsoport.

 

- Pécs

Bátaszék Tagcsoport,

Dombóvár Tagcsoport,

Kaposvár Tagcsoport,

Nagykanizsa Tagcsoport,

                Pécs Tagcsoport.

 

- Szombathely

Celldömölk Tagcsoport,

Pápa Tagcsoport,

Szombathely Tagcsoport,

Tapolca Tagcsoport,

Zalaegerszeg Tagcsoport.

 

- Sopron

Sopron Tagcsoport.

 

- ISD Dunaferr

 

- Rail Cargo Hungaria

 

4/2013.06.05 számú Rendkívüli Kongresszusi határozat:

A Mozdonyvezetők Szakszervezete felfüggeszti az Autonóm Szakszervezetek Szövetségi tagságát addig az ideig, míg -a 2013. május 1-jén bejelentett- az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma egyesülési folyamata lezajlik. Az egyesüléssel létrejövő "új szövetség" céljainak, megállapodásainak és alapdokumentumainak megismerése után a Mozdonyvezetők Szakszervezete meghozza saját Alapszabályának megfelelő döntését tagsági viszonyáról.

HÍRARCHÍVUM