mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/1040/html/a-kozeppontban-az-eg.html

A középpontban az együttműködés fokozása


Visegrádi 4 vezetői találkozó: a középpontban az együttműködés fokozása

Június 20-án és 21-én Cseh­ország egyik szép határ menti kastélyában rendezték meg a Visegrádi Négyek (V4) vasúti együttműködés kétévente ese­dékes vezetői találkozóját, ame­lyen a cseh, szlovák, lengyel és magyar vasútvállalatok legfel­sőbb szintű vezetői egyeztettek arról, miként tehetik még haté­konyabbá a régió teherfuvaro­zását és személyszállítását . A tanácskozáson – a CD, a ZSSK, a PKP és a MÁV magas rangú képviselői mellett – hagyományosan részt vett és előadást tartott Dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria Zrt. Igazgatóságának elnöke, CEO.


Az eseményen meghívott vendégként Christian Kern, az ÖBB Holding CEO-ja előadást tartott az ÖBB csoportról és az európai folyamatokról. A V4 vezetői egyeztetésének különös jelentőséget ad, hogy július 4-én Bécsben rendezik meg az európai vasúti CEO találkozót, amelyre készülve a régió nemzeti vasútvállalatai előzetesen harmo­nizálták álláspontjaikat.

A megbeszélések fókuszában az együttműködés újabb lehetőségeinek feltárása állt a magánvas­utakkal folytatott verseny hatékonyságának növelése érdekében. Szó esett a vasúti piac liberali­zálásának kockázatairól, a nemzeti vasúti holdingok szétválasztására vonatkozó brüsszeli törek­vésekkel kapcsolatos aggodalmakról, az európai RFC6 és RFC7 korridorokról, az ECM (Entity in Charge of Maintenance) azaz a Karbantartásért Felelős Szervezet tanúsításáról, valamint a kölcsönösen előnyös kétoldalú üzleti kapcsolatok fejlesztéséről.

Dr. Kovács Imre megbeszéléseket folytatott a lengyel PKP, a cseh és a szlovák kollégákkal és konkrét közös üzletekről is a ZSSK és a CD vezetőivel. A rendezvényen tartott előadásában is­mertette a Rail Cargo Hungaria Zrt. elmúlt években eredményesen végrehajtott átalakítási és mo­dernizációs intézkedéseit, majd javaslatokat fogalmazott meg a régió vasúttársaságai együttmű­ködésének fokozására.

A résztvevők egybehangzóan támogatták társaságunk CEO-jának álláspontját a kö­zös munka szempontjából legfontosabb öt fő együttműködési területen. Dr. Kovács Imre szorgalmazta a négyoldalú kocsi hasz­nálati megállapodásokat, amelyek kiter­jednének a megrakási kedvezményekre, a műszaki kooperációra, az információcseré­re és a kétoldalú megállapodások mielőbbi tető alá hozatalára. Kitért arra is, hogy az új ECM tanúsítások bevezetésével megnö­vekedtek a lehetőségek a kocsi futásteljesít­mények kölcsönös átadására. Hangsúlyoz­ta, hogy a vasúti árufuvarozási korridorok (RFC) alkalmat teremtenek a vasútvállalati érdekeknek a jelenleginél hatékonyabb kép­viseletére a régión belül és kívül. Rámutatott, hogy a Rail Cargo Hungaria nagy hangsúlyt fektet az interoperabilitás erősítésére és abban bízik, hogy ebben kiváló partnerekre talál. Egyetértés mu­tatkozott azzal a javaslatával kapcsolatban is, hogy a US Steel részéről szükség van a forgalom jobb ütemezésére az adriai kikötők irányába.

Dr. Kovács Imre beszámolt a Rail Cargo Hungaria Zrt. szerepvállalásáról a Green Intermodal Freight Transport (GIFT) programban. Mint mondotta, vállalatunk aktív munkát végez a 4-es, 5-ös, 7-es páneurópai közlekedési folyosók feltérképezésében, új közlekedési stratégiák kialakításában annak érdekében, hogy a korridorok egyre inkább "zöld" intermodális folyosókká alakuljanak át.

A csehországi tanácskozás újabb lendületet adott a kétoldalú együttműködések erősítésének és a régió érdekei még hatékonyabb érvényesítésének a nemzetközi vasúti szabályozó szervezetek előtt.

RCH Kommunikáció

HÍRARCHÍVUM