mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/1058/html/mav-trakcio-vet-2013.html

MÁV-TRAKCIÓ VÉT (2013 szeptember 18)


A Vasúti Érdekegyeztető Tanács összehívását kértük a MÁV-TRAKCIÓ-nál. A javasolt napirendek szerint haladtunk, elsőként a tranzakciós illeték miatt kértük a munkabér készpénzben történő kifizetését, amitől a munkáltató kapacitáshiány következtében elzárkózott. Arra a felvetésünkre, hogy kompenzálja a munkáltató a munkavállaló megnövekedett költségeit, érdemi választ nem adott. Álláspontjuk szerint nem áll rendelkezésre forrás, ha a munkavállalók mégis találnának forrást, akkor talán lehetne szó a kompenzálásról.

A műszakpótléknak az Mt. szintjére történő csökkentése és a különbség alapbéresítése elöl szintén elzárkózott a munkáltató képviselője. A 2014. január 2-i integrációra hivatkozva nem kíván ezzel a kérdéssel foglalkozni.A gázolásban érintett mozdonyvezetők rehabilitációjára vonatkozó javaslatunkra igen érdekesen reagált a humán vezetés. Szerinte ez olyan jó dolog, hogy ki kell terjeszteni a jegyvizsgálókra és a kocsivizsgálókra is. Átadtak egy táblázatot, mely tartalmazza az ezekben a munkakörökben dolgozóknak a munkáltatót terhelő táppénz költségét. Álláspontjuk szerint a szakszervezetek mondják meg mennyivel csökken majd a program következtében a munkáltatót terhelő táppénz. Szakszervezetünk elmondta, hogy az a program a gázolásban érintett munkavállalókról szól, tehát a jegyvizsgáló vagy a kocsivizsgáló nem tud gázolni. Továbbá a szakszervetek nem tudnak táppénzre venni munkavállalót, így közvetlen hatásunk nincsen a táppénzből eredő költségekre. Javasoltuk, hogy a soron kívüli orvosi vizsgálaton részt vettek adatbázisát vessék össze a táppénzes adatbázissal, így valós képet kaphatnak a gázolásból eredő táppénz költségeiről.  A MOSZ közel 10 éve foglalkozik a gázolásban érintett mozdonyvezetők rehabilitációjának kérdésével. Javaslatunkban a német és az osztrák vasútnál alkalmazott módszertanokat is felhasználtuk.

A MÁV-START-os integrációról szóló tájékoztató során a munkáltató képviselője elmondta, hogy a könyvvizsgálók elfogadták az I. félévről szóló beszámolókat és a vagyonmérleget. Jelenleg a Felügyelő Bizottságok előtt vannak az SZMSZ módosítások tervezetei, majd ezt követően az igazgatóság dönt az integrációs előterjesztésről. Az integráció tervezett időpontja: 2014. január 2., ennek következtében a MÁV-TRAKCIÓ és a MÁV-GÉPÉSZET beolvad a MÁV-START-ba. Csépke András üzemeltetési igazgató felvázolta a jövőbeni működési struktúrát. A tervek szerint a Pályavasútnál megszokott területi felosztás szerint kerülnek kialakításra a központok, területenként kettő. Az egyik központ a járműkarbantartást, a javítást; a vonat-előkészítési tevékenységet, az előfűtési tevékenységet, és a kocsivizsgálati tevékenységet, míg a másik a járműbiztonsági tevékenységet, a teljes utazószemélyzetet, a technológiai folyamatokat, a havária kezelést és a járműátvételt látja el. A két központ egymástól független lesz, önálló munkáltatói jogkörgyakorlókkal. A jelenlegi MÁV-START-os és MÁV-TRAKCIÓ-s vezénylőrendszerek továbbra is használatban maradnak, új programfejlesztésére a közel jövőben nem kerül sor.

A MÁV-START humán szervezete megküldte a START-os integrációval kapcsolatban a START Kollektív Szerződés módosítási javaslatát. Meg kell állapítanunk, hogy ez sérti azt az elvi megállapodást, amit szóban Ungvári Csaba vezérigazgató is elfogadott. Ennek értelmében az integráció következtében a mozdonyvezetők sem jobb, sem rosszabb foglalkoztatási és jövedelmi helyzetbe nem kerülnek, az egyenlegnek pozitív nullának kell lennie. Meglepődve tapasztaltuk, hogy számos jelenleg hatályos szabályt a munkáltató KSZ tervezetében lerontott. Nem értjük, miért nem került sor a mozdonyvezetői foglakoztatás és jövedelmi szabályok átvezetésére, pedig korábban már átadtuk szakszervezetünk javaslatát. Nem kell mást tenni, mint azokat beleépíteni a jelenleg érvényes és hatályos MÁV-START-os Kollektív Szerződébe.  Jogtechnikailag ez kollektív szerződésmódosítás ugyan, de tartalmilag nem kell módosítani, lerontani a mozdonyvezetői foglalkozatási és jövedelmi szabályokat. Ugyanis nem ebben állapodtuk meg, szerintünk a vezérigazgató urat is köti a "gentlemen''s agreement", a hallgatólagos megállapodás.

HÍRARCHÍVUM