mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/1072/html/ulesezett-az-ugyvivo.html

Ülésezett az ügyvivő bizottság - 2014 január 8


Az ÜB megtárgyalta a 2012. évi Rendkívüli Kongresszus határozatának* végrehajtását. Emlékeztetőként az ÜB-nek és a Küldöttközgyűlésnek a 2014. Kongresszusra el kell készíteni szervezet új működési modelljét, amely biztosítja az önálló, független működést és finanszírozást. A tagsági és tisztségviselői vélemények és javaslatok összegyűjtése az ún. területi előkészítő fórumokon történik majd. A területi fórumokat 2014. április 16-ig kell lebonyolítani, felelősök a területi ügyvivők. A területi javaslatok összegzése után a Küldöttközgyűlés az alapdokumentumok módosító javaslataiként megtárgyalja és dönt arról, hogy melyek kerüljenek a Kongresszus elé. Természetesen a Kongresszuson bármely küldött élhet javaslattételi jogával. Az Ügyvivő Bizottság a Kongresszusi ütemtervet megtárgyalta és döntött a Küldöttközgyűlés elé kerülő tervezetről.A jelenlevők beszámoltak a MÁV-START üzemi tanácsok és munkavédelmi bizottságok választási előkészületeiről. A helyi szinteken folyamatosak a tárgyalások és egyeztetések a VASZ tagszakszervezetei között. A VDSZSZ, a VSZ és MOSZ jelöltjei, a VASZ közös támogatását élvezik. A jelöltek személyéről hamarosan bővebb tájékoztatást adunk.

A résztvevők a 2014. költségvetés főbb alapvetéseit is megbeszélték, rögzítésre kerültek azok a költségek, melyek a működés biztosításához elengedhetetlenek, illetve beazonosításra kerültek azok a tételek, melyek további tárgyalás témái lesznek.

Az ÜB tagok tájékoztatást kaptak az NKH elnökhelyettesével folytatott tárgyalásról. A megbeszélésen a vezetési idővel, a napi 12 órás lakóhelyi pihenőidővel és az oktatás, illetve vizsgáztatás anomáliáját ismertettük az NKH vezetőivel. Az NKH elnökhelyettese ígértet tett, hogy szakszervezetük konkrét bejelentéseit minden esetben kivizsgálják. Amint az ismeretes, korábban a napi 12 órás pihenőidő be nem tartása ügyében tett bejelentésünkre a NKH a MÁV-TRAKCIÓ-t elmarasztalta. Múlt év decemberében a MÁV-TRAKCIÓ-nál előforduló, a 10 vezetési idő megsértésének tárgyában tettünk közérdekű bejelentést. Kíváncsian várjuk a vizsgálat eredményét.

*12/2012.06.06. sz. Rendkívüli Kongresszusi határozat

Utasítja a Küldöttközgyűlést és az Ügyvivő Bizottságot, hogy a 2014. évi Kongresszusra készítse el a szervezet új működési modelljét, amely többek között biztosítja a Mozdonyvezetők Szakszervezetének önálló, független működését, ide értve a finanszírozás kérdéseit is.

HÍRARCHÍVUM