mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/1142/html/tajekoztato-a-vasuti.html

Tájékoztató a vasúti utazási igazolványok 2015. évi érvényesítéséről


a MÁV Zrt., MÁV- START Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt.,

MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. (korábbi MÁV Vagyonkezelő Zrt.,

MÁV IK. Kft., MÁV KERT Kft., MÁV Vasútőr Kft. társaságok jogutódja), 

ZÁHONY-PORT Zrt., RCH Zrt. munkavállalói részére

A vasúti utazási kedvezményre jogosultak körét és a kedvezmény mértékét a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet szabályozza.

A rendelet kimondja, hogy a vasúti utazási igazolványokat évente érvényesíteni szükséges.

A 2014. november 1-jén érvényes vasúti utazási igazolvánnyal rendelkező munkavállalók és jogosult hozzátartozói igazolványainak érvényesítéséhez szükséges – a MÁV-START Zrt. nyilvántartása alapján elkészült – Adatlapokat (munkavállaló és jogosult hozzátartozók adatlapjai) a MÁV-START Zrt. postai úton juttatja el az érintettekhez.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatlaphoz mellékelt Kitöltési útmutatót, és az abban foglaltak alapján szíveskedjen az Adatlapot kitölteni, amennyiben az szükséges. Az útmutató tartalmazza, hogy adatváltozás esetén milyen igazoló dokumentum bemutatása szükséges (kötelező) az érvényesítéshez.

A kitöltött, aláírt Adatlapokat, valamint a módosult jogosultságot igazoló dokumentumo(ka)t a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Humán Szolgáltatás ügyfélszolgálati irodáiban kell leadni, legkésőbb

2014. december 15-ig.

A munkáltató társaságok és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. között fennálló humán szolgáltatási szerződés alapján az Adatlapokat a Humán Szolgáltatás ügyfélszolgálati irodáiban látják el munkáltatói záradékkal, e nélkül az Adatlap érvénytelen. A záradékolt Adatlapokat a Humán Szolgáltatás továbbítja a MÁV-START Zrt. Menetkedvezményi szakterületének (továbbiakban: MÁV-START MK).

Az Adatlapon lévő hozzájárulás aláírásával az érvényesítés díja (1250 Ft/utazási igazolvány) a december havi bérszámfejtéskor kerül levonásra. Amennyiben december hónapban nem kap járandóságot a munkavállaló (pl. fizetés nélküli szabadságon lévő), úgy az Adatlapokhoz mellékelni kell az érvényesítési díj befizetését igazoló bizonylatokat.

Az érvényesítéshez megkapott Adatlap kitöltése helyett, az arra rendszeresített nyomtatványon új igazolványt kell igényelni az alábbi esetben:

  • névváltozás (csak a névváltozással érintett igazolványt kell lecserélni),
  • kocsiosztály változás esetén

Kocsiosztály változás esetén az 57/2009 KHEM rendelet szerint a betöltött 25 év (napra pontosan) munkaviszony szükséges az 1. kocsiosztályú jogosultság megszerzéséhez.

Igénylés csak abban az esetben történhet 2014. évben, ha már ebben az évben megvan a betöltött 25 év folyamatos munkaviszony.

Azon munkavállaló, aki 2014. november 1-jén rendelkezett érvényes vasúti utazási igazolvánnyal, de 2014. december 1-jéig nem kapja kézhez az érvényesítéshez szükséges Adatlapot, az a pótlást közvetlenül a MÁV-START MK-tól kérheti.

Személyes ügyintézésre a 1087 Budapest, Kerepesi u. 1-5. szám alatt a 2. emelet 246-247. irodákban van lehetőség, az alábbi nyitvatartási időben:

hétfő – csütörtök 8 00 – 14 00

péntek 8 00 – 12 00

Telefonszám: 01/23-55; 01/24-68; 01/13-83

Az utólagosan (egyénileg) beszerzett Adatlapok leadására is a fenti eljárás vonatkozik, tehát azokat leadni is csak a MÁV-START Zrt. MK-nál lehet.

A vasúti utazási igazolványok elektronikus érvényesítését 2015. év januárjában végzi el a MÁV-START Zrt., amelyről vasúti utazási igazolványonként postai úton értesítést küld a munkavállalók részére. Az értesítés nyugtaként szolgál az érvényesítési díj megfizetéséről, illetve igazolja a rajta feltüntetett igazolvány érvényesítésének megtörténtét.

Felhívjuk a munkavállalók figyelmét, hogy amennyiben a 18-25 éves igényjogosult gyermekei jogosultságának igazolására 2014. október 27-ig nem adott le érvényes iskolalátogatási igazolást – az előzetes tájékoztatásnak megfelelően – az érintett igazolványok letiltásra kerültek. Ezeknek az igazolványoknak az érvényesítésére Adatlapok már nem kerülnek kiküldésre, mivel az igényjogosultságot nem igazolták időben. Amennyiben a jogszerző a jogosultságot később igazolja, akkor a jogszerzőnek az érvényesítést önállóan kell intéznie, a MÁV-START MK-tól közvetlenül kell megigényelnie a szükséges Adatlapot. Az érvényesítési díjat ebben az esetben egyéni befizetéssel kell teljesíteni, melyről a bizonylatot az Adatlaphoz kell csatolni. Az Adatlapot a munkáltatói záradékolást követően a MÁV-START MK-nál kell leadni. Az elektronikus érvényesítést a MÁV-START Zrt. a többi érvényesítéssel azonos módon végzi.

Azon munkavállalók, akik az érvényesítési Adatlapok előállítása után (2014.11.05. után) igényelnek új (első igénylés, elhagyás miatt) vasúti utazási igazolványt, számoljanak azzal, hogy a 2014-ben legyártott utazási igazolványokat még érvényesíteni is kell. Az érvényesítéshez szükséges Adatlap az utazási igazolvánnyal együtt kerül átadásra, munkáltatói záradékolás (a Humán ügyfélszolgálati irodák által) és egyedi befizetés után közvetlenül kell a MÁV-START MK-hoz eljuttatni 2015. január 31-ig

A vasúti utazási igazolványok érvényesítésére és igénylésére vonatkozó eljárásrendet a munkáltató saját utasításban szabályozza munkavállalói és igényjogosult hozzátartozói vonatkozásában.

Budapest, 2014. november 18.

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

Humán Szolgáltatás

HÍRARCHÍVUM