mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/1712/html/kuldottkozgyulesi-ul.html

Küldöttközgyűlési ülés –- 2016. május 18.


A napirend előtt a küldöttek meghallgatták az Ellenőrző Bizottság elnökének, Banka Attilának beszámolóját az elmúlt időszak lefolytatott ellenőrzéseiről. Az első napirendi pont a MOSZ 2015. évi költségvetésének számviteli beszámolója volt, melyet a jelenlévők elfogadtak. 

A következő napirend a 2016. évi költségvetési terv vitája volt, melyben a küldöttek aktívan részt vettek, érveltek álláspontjaik mellett. Az Ügyvivő Bizottság (ÜB) által elfogadott költségvetési terven kívül Budapest Centrum terület is benyújtotta saját javaslatát. A küldöttek végül az ÜB által benyújtott tervezetet fogadták el módosító javaslattal.

A jelenlévők tájékoztatást kaptak a MÁV-START-nál és a GySEV-nél lefolytatott konzultációkról. A MOSZ Alapítvány kuratóriumának elnöke, Tóth Ferenc Attila részletes beszámolót tartott az Alapítvány ez évi tevékenységéről és segélyezési gyakorlatáról.

HÍRARCHÍVUM