mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/1725/html/a-mav-start-nem-hajl.html

A MÁV-START nem hajlandó a Kollektív Szerződés szerinti jogos járandóságot kifizetni


Nem maradt más lehetőség, mint a bírósági út a közel 40 fő mozdonyvezetőt hátrányosan érintő jogszerűtlen munkáltatói magatartással szemben. A balassagyarmati kollégák többsége és néhány hatvani mozdonyvezető érintett a 2016. áprilisi havi foglalkoztatási káosz eredményezte elszámolási vitában.

A térségben szolgálatot teljesítőknek az április havi vezénylés átadásakor a Kollektív Szerződés (KSZ) és annak Helyi Függelékével ellentétes módon és helyszínen jelölték ki a fel- és lejelentkezési helyeket. A MOSZ tisztségviselőinek erőteljes jelzésére a munkáltató visszavonta az érintettek havi munkaidőbeosztását, majd hét napon belül többször újabb és újabb vezénylést kaptak a kollégák. A KSZ 10. mellékletének 4. szakasza szerint a munkaidő beosztás ötödik módosítását követően minden változtatás rendkívüli munkavégzés elrendelésének minősül és akként kell díjazni. A MOSZ tisztségviselői a Helyi Érdekegyeztetői Tanács áprilisi ülésén és levélben is jelezték a problémát a munkáltatói joggyakorlónak, melyre sem szóban, sem írásban választ nem kaptak. Az érintett mozdonyvezetők az április havi munkabér kifizetés során szembesültek, hogy nem a KSZ-ben foglaltak szerint került sor munkabérük elszámolására. (Például: ha az adott napon 05:40 -15:20 helyett 02:50 – 14:00 lett a vezénylés, akkor csak a 02:50-től 05:40-ig levő időt számolták el rendkívüli munkaként függetlenül attól, hogy az adott munkavállaló már túl van az ötödik átvezénylésen.) A MOSZ ezt követően a humánerőforrás igazgatót kereste meg ismételten levélben, de az írásos válasz helyett egyeztetést kezdeményezett a cégvezetés. A 2016. május 31-i konzultáción a munkáltatói oldalról résztvevő két munkajogász álláspontja szerint a bérelszámolás helyes, mert csak arra az időszakra jár a rendkívüli munka szerinti díjazás, mely nem fedi le az eredeti munkaidő beosztás időintervallumát. A MOSZ álláspontja szerint ez jogellenes, mert nem napi vezényléséket kell átadni a munkáltatónak, hanem teljes havi munkaidőbeosztást a KSZ 30. szakaszban foglaltak szerint, s ha azt, öt alkalmat meghaladóan megváltoztatták, rendkívüli munkavégzésként kell díjazni. A hivatkozott 10. melléklet 4. szakaszában foglaltaknak a lényege, hogy a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott vontatási utazók magán és családi életének tervezhetőségét biztosítsa, a munkáltatónak egyfajta fékként szolgáljon az átgondolatlan munkatervezés és szervezéssel kapcsolatban. A leírtakból jól kitűnik, hogy a munkáltató első nekifutásra nem volt képes eleget tenni a jogszabályok és a KSZ szerinti jogszerű foglalkoztatási kötelezettségének. A MOSZ jelzésére a munkáltató ugyan korrigálta a hibát, de a jogos árát már nem hajlandó kifizetni, pedig ahogy az az Írásban vagyon: „méltó a munkás a maga bérére!”

HÍRARCHÍVUM