mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/1804/html/tajekoztato-a-vasuta.html

Tájékoztató a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár
2016. november 28-i Küldöttközgyűléséről

Írta: ,

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa 2016. november 28-ra hívta össze a Pénztár ezévi harmadik küldöttközgyűlését, melynek legfontosabb napirendje a Pénztár tisztségviselőinek megválasztása volt.

A Küldöttközgyűlésen Dr. Magos György, aki 1997. óta ellátta a Pénztár Igazgatótanácsának elnöki feladatait, tájékoztatást adott a Pénztár 2016. évi tevékenységéről és a leköszönő Igazgatótanács nevében megköszönte a küldöttek bizalmát.

Dr. Tallósy Imre, aki 2001. óta vezette az Ellenőrző Bizottság munkáját, röviden ismertette a 2016. évben elvégzett legfontosabb ellenőrzéseket és kiemelte a Pénztár tagok érdekeit szolgáló, eredményes működését.

 

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése öt éves időszakra választotta meg a Pénztár tisztségviselőit.

A kilenc fős Igazgatótanácsba négy, a tisztséget a korábbi öt éves ciklusban is ellátó igazgatótanácsi tag újraválasztására és öt új tag megválasztására került sor.

Az öt fős Ellenőrző Bizottságba három új tagot választottak a küldöttek és két személy megbízatását megerősítették.

 

A Küldöttközgyűlés által megválasztott tisztségviselők:

Az Igazgatótanács tagjai:

Apavári József,

Bánhidi-Nagy Attila (az Igazgatótanács elnöke),

Bodnár József,

Bors Huba,

Dr. Jármi Hilda,

Horváth Gabriella,

Dr. Pásztélyi Zsolt,

Szepessy Zsuzsanna,

Dr. Vígh Péter.

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:

Bádonfainé Szikszai Erzsébet (az Ellenőrző Bizottság elnöke),

Horváthné Czindery Zsuzsanna,

Dr. Kaliczka Nándor,

Kiss László,

Veréb Olga.

 

2016. november 28.

 

 

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

HÍRARCHÍVUM