mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/1953/html/kuldottkozgyules-201.html

Küldöttközgyűlés 2017.02.01.

Írta: ,

Mivel a Magyar vasutak 1846. és/vagy 1868. óta nem képes belátni, hogy télen hó, jég és hideg van (bár mindig felkészül rá) ezért a Küldöttközgyűlés határozatképességét a vasúti közlekedés nehézségei miatt nem tudtuk biztosítani. A tervezett napirendeket így csupán tájékoztatóként hallgathatták meg a megjelentek.

1.      A megjelent küldöttek egyetértettek azzal, hogy a MOSZ által kezdeményezett sztrájk jogszerűségével kapcsolatos elutasító jogerős bírósági végzés miatt lemondja a tervezett munkabeszüntetési időpontokat és a Kúria döntéséig - ahová a MOSZ felülvizsgálati kérelemmel fordul – a sztrájkfelhívást szakszervezetünk felfüggeszti.

2.      A megjelentek értékelték a MÁV-START Zrt.-nél kezdeményezett kollektív munkaügyi vita aktuális állását és azt fogalmazták meg, hogy mivel a munkáltató által többször módosított megállapodás-tervezet még mindig nem elégíti ki a MOSZ követeléseit, ezért jelen formájában a megállapodás-tervezetet elfogadni szakszervezetünknek nem áll módjában. További tárgyalások szükségesek különösen a napi munkaidő csökkentése, valamint az egészségügyi okokból munkaköre ellátására alkalmatlanná vált mozdonyvezetők más munkakörben történő foglalkoztatásának feltételeiről (Kollektív Szerződés 53§-a).

3.      Meghívott vendégünk, Dr. Kopjár Gábor Foglalkozás- egészségügyi igazgató előadást tartott az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok közé tervezett preventív jellegű szűrővizsgálatok bevezetéséről. Ez az elképzelés megjelenik egyébként a munkáltató által átadott a szakszervezetekkel kötendő középtávú együttműködési megállapodás tervezetében is. Kopjár úr hangsúlyozta, hogy ezen szűrővizsgálatok célja, hogy a munkavállalók megismerhessék pillanatnyi egészségügyi státuszukat és felkészülhessenek az időszakos alkalmassági vizsgálatokra. Igazgató úr végezetül válaszolt a küldöttek által feltett kérdésekre is.

4.      A küldöttek részletesen megismerhették az ülést megelőző napokban lefolytatott MÁV és MÁV-START Zrt. VÉT ülések történéseit, kiemelten azt a szakszervezetek és a munkáltató által aláírt jegyzőkönyvet, amely a 2017., 2018., 2019. évi bérfejlesztéseket rögzíti. A jegyzőkönyv a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyására vár, amely után várhatóan február végéig megszületnek a konkrét bérmegállapodások. További részletek előző híreink mellékleteként honlapunkon megtalálhatók.

5.      Tájékoztató hangzott el a MOSZ-nál megüresedett vezető tisztségviselői pozícióra kiírt pályázat fejleményeiről. A megadott határidőig (2017.01.31.) 70 pályázat érkezett, amelyek előzetes szűrése február 15-ig fog megtörténni. Az Ügyvivő Bizottság a kiválasztott jelölteket március 8.-i ülésén hallgatja meg.

6.      Az aktualitások között Tóth Ferenc Attila tájékoztatót adott az alapítvány 2016. évi működéséről, Gazsó Attila ismertette a 2017. évi MOT előzetes programtervét, Besztercán Kornél a Flirt motorvonat-vezetőkkel kapcsolatos érdekvédelmi, érdekképviseleti problémákat vetette fel és azok továbbgondolását kérte a Mozdonyvezetők Szakszervezetétől. A továbbiakban többen felvetették az új formaruházati ellátással kapcsolatos anomáliákat (méretgondok, minőségi kifogások, átvételi nehézségek, érthetetlen gyártói változások), illetve két terülei ügyvivő és egy tagcsoport vezetője kifejezték rosszallásukat, hogy a MOSZ elnöke és alelnöke a tagcsoportvezetők tudta nélkül közvetlenül a tagoknak címzett megkereséssel próbálja tisztázni egyes MOSZ tagok tagdíjfizetési kérdéseit.

A következő Küldöttközgyűlés várhatóan áprilisban fog összeülni.

HÍRARCHÍVUM