mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2045/html/ugyvivo-bizottsagi-u.html

Ügyvivő Bizottsági ülés 2017.03.22.

Írta: ,

A tegnapi napon ülésezett a MOSZ Ügyvivő Bizottsága. A testület az alábbi napirendeket tárgyalta.

ugyvivo-bizottsagi-u

1. A 2017-2019. évi bér-, és együttműködési megállapodások értékelése, azok 2018. évi és 2019. évi továbbgondolásai. A testület elfogadta a bérmegállapodást, a következő időszak feladatai közé sorolta a hatályos tarifarendszer átgondolását, annak esetleges módosításának szükségességét, amelyre vonatkozó elképzeléseket, ha szükséges, ez évben javaslat formájában kidolgozza. Az együttműködési megállapodásokat sem a MÁV Zrt.-nél sem a MÁV-START Zrt.-nél a MOSZ nem írta alá, mivel a MÁV-START Zrt. elzárkózott attól, hogy abban rögzítsük a következőket:

- a Kollektív Szerződés bármely rendelkezésének vitája esetén a felek azt közösen értelmezik, megoldva ezzel a felmerülő helyi problémákat,

- a Munkáltató nem ajánl fel a Kollektív Szerződéssel ellentétes, vagy attól eltérő munkaszerződés-módosításokat a mozdonyvezetőknek, illetve a mozdonyvezetők bizonyos csoportjainak.

A fentiektől függetlenül az együttműködési megállapodásban foglaltakat – amelyekkel a MOSZ is egyetértett – a Munkáltató alkalmazza.

2. Az Ügyvivő Bizottság tájékoztatást kapott a járműmegfutamodások elleni védekezés tárgykörében kiadott parancskönyvi rendelettel összefüggő konzultáció eredményéről. A MOSZ és a Munkáltató képviselői megállapították, hogy a parancskönyvi rendeletben foglaltak végrehajtása bizonyos körülmények között szabályozatlan és jelen utasítási környezetben nem végrehajtható, ezért bár a rendeletet a munkáltató nem vonhatja vissza, de lépéseket tesz a vonatkozó utasítások harmonizációjára.

3. Az ügyvivő bizottság áttekintette az új vezető tisztségviselő kiválasztási, alkalmazási folyamatának állását és egyetértésben határozott annak folytatásáról.

4. A testület negyedik napirendként döntött arról, hogy elkezdi azt a hosszú, szervezeten belüli egyeztetési sorozatot, melynek célja feltárni és esetlegesen megoldani azokat a problémákat, amelyek akár a szervezet működését, akár a mozdonyvezetők foglalkoztatásának körülményeit negatívan befolyásolják. Az ÜB szándékai szerint még a 2018-ban esedékes következő Kongresszus előtt, javaslatait – amennyiben lesznek ilyenek – a KKGy elé terjeszti.

5. Gazsó Attila Budapest Kelet területi ügyvivője tájékoztatást adott a július 22-23.-án Szolnokon megrendezendő Mozdonyvezetők Országos Találkozója előkészületeiről. A résztvevők létszámleosztását a MOSZ központ munkatársnői a közeljövőben elkészítik és eljuttatják a tagcsoportokhoz, a szervezők pedig a MOSZ rendelkezésére álló médiafelületek felhasználásával részletes tájékoztatót készítenek az tervezett eseményről. Az ÜB döntött a részvételi díjról, amely 8.000.- Ft/fő. További részletekről érdeklődni lehet Gazsó Attila úrnál és hamarosan a MOSZ központ kolléganőinél.

6. Egyebekben döntés született arról, hogy 2017-ben a Mozdonyvezetők Emlékérmének átadása a MOT-on fog megtörténni, az elismerésre vonatkozó személyi javaslatokat a területi ügyvivők május 02-án 12.00 óráig tehetik meg.

Tagjaink részére hamarosan megnyílik a lehetőség a Mozdonyvezetők Egyesületének belföldi üdülőjében történő kedvezményes üdülésre. A tájékoztató a honlapon fog megjelenni.

A KÜT elnöke és a KMVB egyik tagja tájékoztatást adott a testületek utóbbi időszakban végzett munkájáról illetve azokról a témakörökről, amelyekkel kapcsolatban tárgyalásokat folytattak a munkáltatóval. (Ruházati ellátás, tabletek, a MÁV csoport bérszerkezetének kérdései, stb.)

Az ÜB döntése értelmében konzultációt fogunk kezdeményezni a FLIRT motorvonat-vezetők foglalkoztatásának egyes kérdéseiről, különös tekintettel a fel-, és lejelentkezési helyek problémájáról.

Követkzeő ÜB időpontja április 5.

HÍRARCHÍVUM