mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2065/html/mav-start-vet-201704.html

MÁV-START VÉT 2017.04.03.

Írta: ,

A VÉT tegnapi ülésén, amelyet a Munkáltató a MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződése pihenőidőkre vonatkozó részének módosítása illetve a VÉT ügyrendjének megalkotása okán hívott össze, napirend előtt a MOSZ az alábbi kérdéseket, észrevételeket tette:

-          felhívtuk a Munkáltató figyelmét, hogy a mozdonyvezetők tájékoztatása alapján Budapest keleti pályaudvaron, a vasúti kocsik tisztítását végző vállalkozó, a belső tisztításhoz szükséges vizet úgy „vételezi” hogy a nyílt ürítésű WC-k kifolyó csöve alá helyezve a vödrét, azokat a kocsiszerelvényből történő öblítéssel tölti meg. Az így nyert „szaros vízzel” tisztítja aztán a vasúti kocsik belső terét. Ez a gyakorlat azon túl, hogy undorító, óriási fertőzésveszélyt is rejt magában. Értetlenségünket fejeztük ki, hogy egy budapesti neves fejpályaudvaron, de általában bárhol a MÁV területén, ez a gyakorlat miképp tűrhető.

-          kérdést tettünk fel a 2017. évi bérfejlesztések során kiadandó bérértesítők helyzetéről, a munkáltató válasza szerint azokat a munkavállalók április 21-ig megkapják, ez azonban nem érinti a megemelt bérek fizetésnapon történő visszamenőleges hatályú kifizetését,

-          érdeklődtünk, hogy a Munkáltató által készített és a munkaidő-beosztás módosítások szabályait rögzítő kollektív szerződés rendelkezések értelmezésével foglalkozó állásfoglalás, még tervezettnek tekinthető e, vagy már utasításként megkapták az érintett szolgálati helyek. A munkáltató válasza szerint ez még csak tervezet, várják a véleményeket és ezzel kapcsolatos rendelkezést még nem adtak ki,

-          kértük a Munkáltatót, hogy egyértelműen határozza meg és rendelje el, hogy vonalismeretet egy időben, egy vezetőálláson csak egy fő szerezhet. A vezetőállásra „tömegesen” vonalismeret megszerzése céljából felkapaszkodó munkavállalók az oktatási célt ilyen formában nem érhetik el.

A napirendek tárgyalása során a pihenőidőkkel kapcsolatos javaslatát a Munkáltató a KSZ 47.§ módosítására szűkítette, amelynek lényege, hogy bizonyos munkakörökben és munkavállalói csoportoknál a pihenőidők szabályozását a Helyi Függelékek hatáskörébe kívánta utalni. A munkavállalói oldal a javaslat konkretizálását kérte, amelyet a Munkáltató a következő VÉT ülésre elkészít.

Második napirendi pontként a VÉT ügyrendjére tett javaslatot a Munkáltató, amelyet az érdekképviseletek nem fogadtak el, az ügyrend további sorsa bizonytalan.

A Vasutasok Szakszervezete kérte a Munkáltatót, hogy a többszörös véradók számára biztosítson pótszabadságot, amely felvetés rendezése függőben maradt.

Napirend után a MOSZ ismét felhívta a Munkáltató figyelmét az új formaruházati ellátás méretproblémáira, amelyeket a Munkáltató a szokásos módon, a tömeggyártás problémáival és a mozdonyvezetők testsúlygyarapodásával magyarázott.

Folytatás a következő VÉT-en.

A VÉT után konzultáció keretében a MÁV-START Zrt. javaslatot tett a jegyvizsgálói munkakörcsaládba tartozó, 8,4 órás emelt munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók bértáblázatának alkalmazására. A MOSZ a javaslatot azzal támogatta, hogy amennyiben az egyelőre elutasító magatartást tanúsító társszakszerveztek álláspontja megváltozik, úgy nincs akadálya a bértábla alkalmazásának.

Letölthető dokumentumok:

VT_gyrend.pdf (1734 kb)

brtblzat.pdf (794 kb)

munkaid-beoszts_mdostsok_.pdf (4706 kb)

pihenid.pdf (1012 kb)

HÍRARCHÍVUM