mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2074/html/ugyvivo-bizottsagi-u.html

Ügyvivő Bizottsági ülés 2017.04.05.

Írta: ,

Az Ügyvivő Bizottság első napirendként megtárgyalta a MOSZ megüresedett tisztségviselői helye betöltésének aktuális állását és megállapította, hogy a folyamat utolsó állomásához érkezett, azaz minden feltétel adott, hogy a KKGy döntsön a kérdésben.

Második napirendi pontként Tóth Ferenc Attila a Mozdonyvezetők a biztonságos és egészséges életért Alapítvány elnöke tájékoztatta az ÜB-t, hogy a Fővárosi Főügyészség jelzései alapján milyen módosítások szükségesek az Alapítvány Alapító Okiratában. A testület úgy döntött, hogy a módosítást az alapítvány dokumentumainak változtatásait eddig is megfogalmazó és kezelő ügyvédi irodával előkészítteti és utána a KKGy elé tárja, az arról való döntés céljából. Ennek várható időpontja: 2017. nyara.

A következő téma a Mozdonyvezetők Szakszervezete Alapszabályában rögzített tagdíj megfizetésének tapasztalatai voltak. Az úgynevezett „magánvasutaknál” feltárt tagdíjfizetési problémák felszámolására a jövőben több figyelmet kell szervezetünknek fordítania.

A különfélék között az ÜB foglalkozott a vonalismeretek megszerzésének ügyével, azaz ismét megfogalmaztuk azt a követelésünket, hogy egy vezetőálláson egy időben csak egy kolléga kaphat vonalismereti képzést, minden ezzel ellentétes gyakorlat szabálytalan, ezért szakszervezetünk követeli ezen ügyek visszamenőleges vizsgálatát. A FIRT motorvonat-vezetők munkaszerződésben rögzített, helyi függeléktől eltérő jelentkezési helyeivel kapcsolatban a Munkáltatóhoz fordulunk és tiltakozunk a szerintünk helytelen gyakorlat ellen és elvárjuk a helyi függelékeknek megfelelő foglalkoztatást. A járművek állvatartásának kérdésében várjuk a MÁV-START ígéretének teljesülését, mely szerint egyeztetést kezdeményez a pályavasúttal, amely egyeztetésbe szakszervezetünk képviselőit is bevonja. Tájékoztatást kapott a testület a Munkáltató által javasolt jegyvizsgálói bértarifa-rendszer elfogadásának lehetőségeiről, ahol tartva az eddigi szakszervezeti együttműködés elvét, addig nem írunk alá megállapodást, amíg a társszakszervezetek a munkáltatói javaslatot nem fogadják el. Az ÜB tájékoztatást hallgatott meg a MÁV-START VÉT üléséről, aminek tartalmát a honlapon már közzétettük. Foglalkozott még a testület a tulajdonunkban lévő 24 órás EKG készülék működtetésének további elképzeléseiről (felhasználása a korkedvezmény intézményének helyettesítése érdekében teendő lépések között).

A következő ÜB ülés 2017. május 3.

HÍRARCHÍVUM