mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2094/html/kuldottkozgyules-201.html

Küldöttközgyűlés 2017.04.19.

Írta: ,

A Küldöttközgyűlés 56 fővel, határozatképesen, a meghívónak megfelelően megtartotta ülését.

kuldottkozgyules-201

Első napirendi pontként a szakszervezet vezetői az Alapszabály V.4.i./pontja alapján beszámoltak a 2017-2019. évre vonatkozó megállapodások és azok végrehajtásának állásáról, ezek között

-         a 2017. évi bérfejlesztés végrehajtásáról,

-         az Együttműködési Megállapodás helyzetéről,

-         a következő években várható bérintézkedésekről, Kollektív Szerződés módosításokról és a Munkáltatóval történő együttműködés lehetőségeiről.

A Küldöttek felvetették a bértarifa táblázatok strukturális átalakításának lehetőségét és/vagy szükségességét, különös tekintettel a 40 év feletti szakmai gyakorlattal rendelkező mozdonyvezetők bérkérdéseire, a bértábla szélső értékeinek közelítésére, valamint a felvigyázói bértábla szükségessé váló kiegészítésére. Felvetődött még a mozdonyirányítók bérrendezése is.

A Küldöttközgyűlés az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, szavazással elfogadta a fenti beszámolót.

Második napirend a meghívó szerint: „Tájékoztató az ügyvezető alelnöki posztra kiírt pályázat fejleményeiről”

A Mozdonyvezetők Szakszervezetének elnöke tájékoztatta a Küldöttközgyűlést, hogy a testület által meghatározottak szerint az Ügyvivő Bizottság a kiválasztás folyamatát végigvitte, javaslatot készített elő arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés az üres vezető tisztségviselői posztot kooptálással be tudja tölteni, ám még kezelni szükséges az időközben fellépő „technikai” nehézségeket. A fő probléma az új tisztségviselő munkajogi státuszának rendezése körül alakult ki. A Küldöttközgyűlés, egyes tagjai jóvoltából heves vitát folytatott, amelyben néhányan megkérdőjelezték a szervezet 27 éves működési rendjét és eljárási gyakorlatát is. A vita a tekintetben eredménytelenül zárult, hogy határozat született volna az alapdokumentumok megváltoztatásának kérdésében, ám eredményes volt abban, hogy a vezetői javaslatok alapján a folyamatot tovább kell vinni és a lehető legrövidebb időn belül az Alapszabály szerint lezárni.

Harmadik napirendi pontban Tóth Ferenc Attila a Mozdonyvezetők a biztonságos és egészséges életért  Alapítvány elnöke az alábbi tájékoztatást adta:

-         beszámolt az Alapítvány 2016. évi működéséről,

-        tájékoztatott az Alapítványnál a Fővárosi Főügyészség által folytatott vizsgálat eredményéről egyben ismertette a Főügyészség jelzései alapján szükséges Alapító Okirat és SZMSZ módosításokat, amit az Alapítónak (MOSZ) kell végrehajtania. (a legfontosabb változás, hogy az Alapítvány a továbbiakban a nem mozdonyvezető munkavállalókat és családtagjaikat nem támogathatja, erre más megoldást kell kitalálni)

Tóth Ferenc Attila illetve a miskolci tagcsoport tisztségviselői kérték a Mozdonyvezetők Szakszervezetét, hogy jogszerű módon, a lehetőségeknek megfelelően járjon el azon mozdonyvezető kolléga és szakszervezeti tag vonatkozásában, aki immár sokadszor támadja az Alapítványt és az Alapítvány tisztségviselőit, a szerinte jogszerűtlen működés miatt.

A közgyűlés az Alapítványi tisztségviselők kérésének, javaslatának megtárgyalását a következő Küldöttközgyűlésre ütemezte.

Negyedik napirendi pontként Gazsó Attila Budapest-Kelet terület ügyvivője tájékoztatást adott a 2017. évi Mozdonyvezetők Országos Találkozója szervezésének állásáról. A MOT-al kapcsolatos felvetéseket, kérdéseket kérjük, hogy az érdeklődők a MOSZ munkatársaival tisztázzák. FONTOS, hogy a jelentkezési határidő 2017. május 15. Kérjük, Mindenki igyekezzen a határidőt betartani! A rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatás emailen és a honlapon folyamatos!

Az egyebekben röviden foglalkozott a közgyűlés az aktuális szakmai problémákkal, úgymint vonal-, és típusismereti kérdések, a járművek állvatartásának problémája, FLIRT motorvonat-vezetők státusza, a Kollektív Szerződéstől eltérő munkaszerződés-módosítások.

A következő közgyűlés időpontjáról a tisztségviselők később kapnak tájékoztatást!

HÍRARCHÍVUM