mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2140/html/ugyvivo-bizottsagi-u.html

Ügyvivő Bizottsági ülés 2017.05.17.

Írta: ,

MOT 2017. Szolnok

ugyvivo-bizottsagi-u

Az Ügyvivő Bizottság tájékoztatást hallgatott meg Balogh Gábor és Gazsó Attila úrtól a 2017. évi MOT szolnoki rendezvényének szervezéséről, a területi ügyvivők tisztázták az időpontokat, határidőket és feltették a kérdéseiket a szervezés és végrehajtás vonatkozásában. Egyetértettek abban, hogy az egyéni igényeket csak az egész rendezvény korlátai között lehet érvényesíteni. Az Ügyvivő Bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy minden MOT-al kapcsolatos jelentkezés utolsó határideje 2017. május 29.-e. A rendezvényről érdeklődőknek továbbra is szívesen áll rendelkezésükre a MOSZ két munkatársnője (Oszvald Fruzsina 30/639-0910 és Kaáli Zsuzsanna 30/825-5887), valamint Gazsó Attila és Balogh Gábor. Kérjük a határidő pontos betartását.

Hornok Béla és Nemes Zsolt urak tájékoztatást adtak a MÁV START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatának módosítási tervezetéről, melynek két alapvető fontosságú problémája az e-learning oktatás és a szolgálatból való eltiltás munkáltatói lehetősége. Az Ügyvivő Bizottság megkérte a KMVB képviselőit, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a módosítások továbbra is megfeleljenek a mozdonyvezetők érdekeinek.

A testület tudomásul vette, Dr. Ozorák Zita lemondását a MOSZ Országos Választási Bizottság elnöki posztjáról és elfogadta a választási szabályzat szerinti kooptálás folyamatát. Egyben köszönetét fejezte ki Dr. Ozorák Zitának az eddigi elvégzett tevékenységéért és munkájához további sok sikert kívánt.

Egyebekben foglalkoztunk a parancskönyvi utasítások, végrehajtási utasítások táblagépben illetve írásban történő közlésének problematikájával és úgy ítéltük meg, hogy a MOSZ a munkáltatóhoz fordul, hogy egyértelműsítse azt az eljárást, amely alapján a mozdonyvezetők a parancskönyvi utasításokat egyéb végrehajtási utasításokat milyen módon és milyen formában kell, hogy tudomásul vegyék. Utolsó témaként az Ügyvivő Bizottság döntött két szociális segélykérelemről, amely az alapítványunkhoz érkezett, ám jogszerűen csak a szakszervezet által elbírálható volt.

HÍRARCHÍVUM