mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2153/html/tajekoztato-a-vasuta.html

Tájékoztató a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2017. május 22-i Küldöttközgyűléséről

Írta: ,

A Pénztár Küldöttközgyűlése megtárgyalta és elfogadta:

- az Igazgatótanács beszámolóját a Pénztár 2016. évi tevékenységéről,

- a Pénztár 2016. évi éves pénztári beszámolóját, az Ellenőrző Bizottság jelentését és a Könyvvizsgáló jelentését a 2016. évi beszámolóról,

- a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2017. évi pénzügyi tervének módosítását, valamint a 2018-2020. évekre vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervet.

Tájékoztató a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2016. évi tevékenységéről

A 2016-os év jelentős változást hozott a Pénztár életében élve a jogszabályi lehetőséggel az Igazgatótanács javaslatára a 2017. február 23-i Küldöttközgyűlés a megjelent küldöttek egyhangú támogatásával döntött az önsegélyező pénztári szolgáltatások Alapszabályba történő felvételéről.

A szolgáltatás bővítése Pénztár elnevezésének a megváltozását is magával hordozta, a Pénztár új rövidített elnevezése pedig Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár lett.

A Pénztár taglétszáma 2016. december 31-én 36.829 fő volt.

A Pénztár a 2016. évben a VBKJ rendszer egyes javadalmazási elemei közötti versenyben taglétszámát minimálisan csökkentve megtartotta népszerűségét a MÁV csoport béren kívül juttatási rendszerén belül.

2016. évben összesen 3 milliárd 391 millió Ft tagdíjbevétel érkezett a Pénztárba. Örvendetes, hogy 2016-ban is emelkedett az egyéni befizetések összege, a Pénztár tagjai lehetőség szerint éltek az egészség- és önsegélyező pénztári befizetés adókedvezményével.

A Pénztár tagjai 2016. évben a tárgyévi bevételeik döntő részét elköltötték pénztári szolgáltatásokra, változatlanul elsősorban a napi szükségleteknek számító gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiadásaikat finanszírozták pénztári megtakarításaikból. 644 ezer db számla utalását teljesítettünk, a kifizetett szolgáltatások összege 3 milliárd 480 millió Ft volt.

A pénztári tartalékok állománya 2016. év végén 3 milliárd 877 millió Ft volt.

 

A Küldöttközgyűlés felszólalói kiemelték, hogy az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztári befizetés után 2017-ben is adókedvezményt lehet érvényesíteni.

HÍRARCHÍVUM