mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2171/html/ugyvivo-bizottsagi-u.html

Ügyvivő Bizottsági ülés 2017.05.31.

Írta: ,

Bemutatkozott a MOSZ új vezető tisztségviselője.

A testületi ülésen dr. Záhonyi Zsolt úr a MOSZ új vezető tisztségviselője tájékoztatta az ÜB-t eddigi vasúti életútjáról, annak jelentős állomásairól, az általa betöltött munkakörökről, valamint közölte, hogy jelentős idő után a munkajogi helyzete tisztázódott, így nincs akadálya a MOSZ-ban folytatott tevékenységének elkezdésére. Az Ügyvivő Bizottság tagjai elsősorban arról érdeklődtek, hogy mi a véleménye a dr. Záhonyi úrnak az ún. „magánvasutaknál” történő foglalkoztatás módjairól, azok jogszerűségéről és arról, hogy véleménye szerint mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a feltételezett jogsértések megszűnjenek. Ezentúl beszélgetés kezdődött arról, hogy a különböző vasutaknál foglalkoztatott mozdonyvezetőket hogyan lehetne szervezett módon a Mozdonyvezetők Szakszervezete tagjai közé toborozni.

Az Ügyvivő Bizottság a továbbiakban elsősorban a jelenlegi MÁV-START Zrt.-s foglalkoztatási problémákkal foglalkozott. Döntött arról, hogy a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében szervezetten kell fellépni a lakóhelyi pihenőidő jogszabályi mértékben foglaltak időtartamának kérdésében, el kell érni azt, hogy mivel a munkáltatás és annak szabályainak betartása elsősorban a munkáltató feladata, ezért a felelősséget nem lehet áthárítani parancskönyvi rendelkezéssel, vagy anélkül a mozdonyvezetőkre, a munkavállalókat legfeljebb csak együttműködési kötelezettség terheli, de a felelős mindenképpen a munkáltató kell, hogy legyen.

Napirendre került a „Cargo-s” foglalkoztatási típus, illetve annak esetleges kiterjesztése, ami számos kérdést felvet az ezt a szerződést nem vállaló mozdonyvezetőkkel kapcsolatban. Ebben a témakörben is polémia alakult ki a tennivalók tekintetében.

Tájékoztatást kapott az ÜB, hogy a 2017. évre szóló bérmegállapodásban foglalt szenioritás rendszerének kidolgozása hogyan áll, milyen munkáltatói javaslat van jelenleg és mi arról a szakszervezetek álláspontja. A MOSZ a szenioritás rendszerét (ami a mozdonyvezetőket nem érinti) a megállapodás szerint elfogadja, de most már feltételeket támaszt annak bevezetése esetén.

Immár sokadik alkalommal volt vita az „állvatartás” parancskönyvi rendelkezésének betarthatóságáról, ami után az ÜB úgy határozott, hogy most már nem a MÁV-START Zrt.-hez, hanem a MÁV Zrt.-hez kell fordulni és követelni azt, hogy a kérdést elfogadható módon rendezze.

Nagy vitát váltott ki a FLIRT motorvonat-vezetői képzés és az azután bekövetkező foglalkoztatási problémák megoldásának lehetősége, egyelőre nincs egységes álláspont a testületen belül a tekintetben, hogy a MOSZ milyen irányba induljon a megoldás útján.

Szó esett még a Nemzetközi kapcsolatok központi támogatásának elbírálásáról, valamint ismét heves vitát váltott ki az „egyéni tagdíjfizetők” kérdése. Erre vonatkozóan a következő Ügyvivő Bizottsági ülésre határozati javaslat készül.

Következő ÜB ülés június 28.

Letölthető dokumentumok:

dr.Zhonyi_Zsolt.pdf (148 kb)

HÍRARCHÍVUM