mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2189/html/kuldottkozgyules-201.html

Küldöttközgyűlés 2017.06.14.

Írta: ,

A MOSZ Küldöttközgyűlésének eseményei:

kuldottkozgyules-201

A közgyűlésen bemutatkozott a MOSZ megválasztott új vezető tisztségviselője, dr. Záhonyi Zsolt. Ismertette vasutas életútját és válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdésekre. A közgyűlésen is, úgy mint az ÜB-n hangsúlyosan szerepelt az ún. „magánvasutaknál” foglalkoztatott mozdonyvezetők MOSZ tagságának a kérdése. Záhonyi úr beszámolt a jelenlegi tevékenységéről (tábla pc, felvigyázók helyzete, jövőjének sorsa) a közgyűlés ezzel kapcsolatban is tájékozódhatott mind a szakszervezet, mind a munkáltató elképzeléseiről. A KKGy kijelentette, hogy teljes mértékben képviseli a mozdonyfelvigyázók, külsős mozdonyfelvigyázók érdekeit.

A KKGy döntött, hogy 2017. évben a Mozdonyvezetőkért emlékérem kitüntetésben Demeter Ferenc (miskolci tagcsoport) és Keserű József (püspökladányi tagcsoport) részesülnek. A KKGy. egyhangúan támogatta a javaslatot, ezzel elismerve a két mozdonyvezető kolléga szakszervezeti érdemeit.

Az aktualitások között ismét tárgyaltunk az „állvatartás” parancskönyvi rendelkezésének a betarthatatlanságáról. Tájékoztattuk a küldötteket, hogy mind a MÁV-START-nak mind a MÁV Pályavasútnak (MÁV Zrt.-nek), és a Biztonsági Igazgatóságnak jeleztük a rendelkezés betarthatatlanságát és egyben kértük, követeltük, hogy változtassák meg a hatályos rendelkezéseket.

A két szolgálat közötti pihenőidők kapcsán tárgyaltunk arról, hogy mit tud tenni a MOSZ annak érdekében, hogy a pihenőidők időtartama megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és parancskönyvi rendelkezéssel ne lehessen ezek betartását a mozdonyvezetők kizárólagos felelősségévé tenni. Ebben az ügyben további konzultációt fogunk kezdeményezni.

A FLIRT motorvonat-vezetők kérdéskörében komoly vita alakult ki a küldöttek között, mind a munkakörüket, mind a bérezésüket illetően, jelenleg a MOSZ álláspontja az, hogy ugyanúgy kell kezelni őket, mint a mozdonyvezetőket, mind a bérezés, mind a foglalkoztatás kérdéseiben, azaz szükséges a további képzéseket biztosítani számukra ahhoz, hogy „rendes” mozdonyvezetők lehessenek. (Mellékeljük a MÁV-START Zrt. FLIRT motorvonat-vezetőkre vonatkozó bértábla javaslatát, amit a KKGy nem fogadott el.)

A 2017. évi bérmegállapodásban megfogalmazott a szenioritás elismerésére szolgáló díjazásra vonatkozó megállapodás legújabb tervezetét megkaptuk és megtárgyaltuk, itt a mozdonyvezetőkkel kapcsolatban pozitív változás tervez a munkáltató, de erről döntés csak a következő héten június 23-ig várható.

A KKGy elfogadta (a jogszabályoknak megfelelően) a szakszervezet 2016. évi számviteli beszámolóját, amit a szakszervezet honlapján bárki megtekinthet.

Az egyebekben a küldöttek felvetették, hogy a felügyelet alatti utazás kérdése nem rendezett, a mozdonyvezetőnek a státusza kívánni valót hagy maga után, amennyiben bizonyos járműtípusokon nem tud beavatkozni, ha a felügyelet alatti munkát végző munkavállaló hibázik, ezért szorgalmazták, hogy legyenek külön járművek arra kialakítva, hogy ezeket a szükséges képzéseket normálisan el lehessen végezni. Továbbra is probléma a vonalismeret és típusismeret kérdése, amelynek megoldására a munkáltatótól már ígéretet kaptunk, de teljes körűen ez még nem valósult meg. 

A KKGy úgy döntött, hogy a MOSZ vezetése hivatalosan kérje meg a munkáltatótól a FLIRT motorvonat-vezetők által „elkövetett” rendkívüli események számát, tényét és az azt követő munkáltatói intézkedéseket, mivel egyes területeken úgy ítélik meg, hogy ez a képzés és a képzésről kikerült munkavállalók nincsenek a teljes mozdonyvezetői tudás birtokában és ténykedésük több esetben a vasútbiztonságot veszélyezteti.

Nehezményezték a KKGy. tagjai, hogy elterjedőben van az a gyakorlat, hogy a hétvégi pihenő után, amikor a hétfői napon nem vezényelhető reggel 6-ig a mozdonyvezető, arra a napra a munkáltató szabadságot ír ki. Szerintünk ez jogellenes és a munkáltatóhoz fogunk fordulni ennek megszűntetése érdekében.

Továbbra is probléma az állomásismeret és az állomási végrehajtási utasítások ismeretének a hiánya, továbbra is követeljük, hogy ezt a MÁV Zrt. a mozdonyvezetők számára adja át.

Nem fogadható el az a gyakorlat, hogy a különböző magyar nemzetet érintő eseményekre szervezett különvonatok nem állnak a munkavállalók számára rendelkezésre, azok szinte már meghirdetésükkor telítettek és a tényleges munkavállalók azokra már nem tudnak jelentkezni.

A KKGy elfogadta, hogy a MOSZ 2017. évi horgászversenyét augusztus 8-9-én a dombóvári tagcsoport rendezi a már ismert helyszínen, a Tüskei tavon. A jelentkezésekre és az ismertetőkre hamarosan tájékoztatót küldünk.

Letölthető dokumentumok:

Flirt_brtbla.pdf (156 kb)

HÍRARCHÍVUM