mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2212/html/ugyvivo-bizottsagi-u.html

Ügyvivő Bizottsági ülés 2017.06.28.


Első napirendként az Ügyvivő Bizottság megtárgyalta azokat a különböző területeken tapasztalt illetve hírként megjelent információkat, amelyek a mozdonyfelvigyázók és a külsős mozdonyfelvigyázók további foglalkoztatásával kapcsolatosak.

E tárgyban a Központi Üzemi Tanács elnöke és tagjai is tájékoztatást adtak. Az Ügyvivő Bizottság arra jutott, hogy mivel az információk folyamatosan változnak és teljes mértékben képviselni kívánjuk az ezen munkakörben foglalkoztatott tagjainkat, ezért a Mozdonyvezetők Szakszervezete minden TSZVI-nél hivatalos tájékoztatást kér a Munkáltatótól és/vagy konzultációt kezdeményez a Munkáltatónál, hogy hivatalosan közölje az érintett munkakörben foglalkoztatott munkavállalók további foglalkoztatásának módját és feltételeit.

A következő napirend azon ügyek megvitatásáról szólt, amelyek kapcsán a MOSZ 2017.06.20-án egyrészt konzultációt kezdeményezett a MÁV-START Zrt.-nél illetve tájékoztatást kért néhány „rendezetlennek tűnő” ügyről (a konzultációt kérő levél illetve a tájékoztatást kérő levelek a mellékletekben megismerhetők). A konzultáció első témaköre még mindig az állvatartás, illetve a kapcsolás témakörével foglalkozott, amiben kértük, hogy a MÁV-START Zrt. járjon el az ügyben, hogy a pályavasút ezeket a szolgáltatásokat a régi rend szerint nyújtsa, ne szüntesse meg az ilyen munkaköröket az állomásokon, rendező pályaudvarokon stb., valamint kértük, hogy ha ezt a nem kimondottan mozdonyvezetői tevékenységet mindenképpen a mozdonyvezetőkre kívánja testálni, akkor ennek az anyagi elismerését is teremtse meg. Kérdést intéztünk a Munkáltató felé, mely szerint nem látja e problémának, hogy a mozdonyvezetői tanfolyamok vizsgameneteire nem rendel különvonatot, hanem ezt a menetrend szerint közlekedő személyszállító vonatokon végezteti el. A MOSZ véleménye szerint ez rontja a vasúti közlekedés menetrendszerűségét. További problémaként vetettük fel, hogy bizonyos motorkocsikon, motorvonatokon a felügyeletet ellátó oktató mozdonyvezető lehetetlen körülmények között utazva nem képes beavatkozni abban az esetben, hogyha azt szükségesnek ítéli, (vészhelyzet, előre látható rendkívüli esemény megakadályozása) e tárgyban az volt a javaslatunk, hogy vizsgálják meg kialakíthatóak e olyan járművek, amik speciálisan az ilyen oktatásokat tekintve alkalmasak arra, hogy ezt a tevékenységet az oktató mozdonyvezető megfelelően elláthassa. Nehezményeztük továbbá azt, hogy a Kollektív Szerződés szerint átadott munkaidő-beosztások (havi elővezénylés) számos esetben köszönő viszonyban sincsenek a valósággal, ezért a mozdonyvezetők a munkavégzésen kívüli tevékenységüket (szabadidő eltöltése, családi élet) nem tudják megfelelően tervezni. Kértük, hogy vizsgálják meg az átvezénylések darabszámának alakulását és azok indokoltságát.

Problémát okoz számos helyen, hogy a KSZ szerinti szombat 0 órától hétfő reggel 6 óráig terjedő pihenőt a hétfői napon szabadság kiadásával egészíti ki. Mi ezt a gyakorlatot helytelennek tartjuk, kértük ennek megszűntetését, illetve vártuk a Munkáltató álláspontját, hogy mi a munkáltatói illetve jogi álláspontja ebben a kérdésben. Az Ügyvivő Bizottság heves vitát folytatott a konzultációt kérő levélben feltett problémákról, amely alapján megállapítható, hogy területenként vagy akár telephelyenként változó az álláspont, ám mindenki várja a fenti kérdésekre a Munkáltató válaszát.

A tájékoztatást kérő megkereséseink témája egyrészt a Küldöttközgyűlésen nyomatékosan elhangzottak alapján arra vonatkozott, hogy a Munkáltató mutassa be a FLIRT motorvonat-vezetők munkavégzése során bekövetkezett rendkívüli eseményeket, mert néhány küldött úgy látta, hogy a tapasztalatai alapján az érintett motorvonat-vezetők képzésében mennyiségi és minőségi hiányosságok vannak.

Tájékoztatást kértünk még a tekintetben is, hogy a napi pihenőidők időtartamának jogszabály szerinti megfelelőssége vitatható, ezt mind a MOSZ tapasztalatai mind a Munkáltató vizsgálatai megerősítették és nem tartjuk elfogadhatónak, hogy ezt egy olyan parancskönyvi rendelkezéssel próbálták megoldani, amelyek a napi pihenőidők megfelelősségét kizárólag a mozdonyvezetők felelőségévé teszi, úgy ítéltük meg, hogy a Munkáltatónak ki kell dolgoznia egy olyan eljárásrendet, amivel a Munkáltató ezzel a kérdéskörrel foglalkozó munkavállalói ellenőrizni tudják és be tudják tartatni a napi pihenőidők meglétét.

Az Ügyvivő Bizottság úgy látja, hogy a napi pihenőidők kérdése a vasúti közlekedésbiztonság egyik sarkalatos pontja és meg kell szüntetni az utazási idők manipulálását, amely elsősorban okozója ennek a problémának. (Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy amennyiben a mozdonyvezető „bevállalja”, hogy megszegi és nem jelenti a napi pihenőidejének a nem megfelelősségét, akkor amennyiben a következő szolgálatában rendkívüli esemény történik és azért őt felelőssé teszik, úgy nincs az a jogász, aki akár a bíróság előtt is meg tudná őt védeni.)

Utolsó napirendi pontként Gazsó Attila Budapest-Kelet területi ügyvivője ismét tájékoztatást adott a Mozdonyvezetők Országos Találkozójának az aktuális szervezési helyzetéről. A szervezők a jelentkezéseket lezárták, hisz nincs már mód arra, hogy további kéréseket be tudjanak illeszteni a már elfogadott MOT menetrendbe.

Letölthető dokumentumok:

2181_001.pdf (322 kb)

2182_001.pdf (506 kb)

2183_001.pdf (1140 kb)

HÍRARCHÍVUM