mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2213/html/mosz-mav-start-zrt-k.html

MOSZ - MÁV-START Zrt. konzultáció 2017.06.28.

Írta: ,

Az Ügyvivő Bizottsági ülésről szóló tájékoztatóban leírtuk, hogy milyen témakörökben kértünk konzultációt a Munkáltatótól. A konzultáció megtörtént. Röviden ismertetjük a Munkáltató válaszait.

mosz-mav-start-zrt-k

·        A „saruzás” valamint a kapcsolás vonatkozásában, ahol nehezményeztük, hogy a pályavasút kivonul ezekről a területekről azt a választ adta a Munkáltató, hogy jelzi a problémát a Pályavasút felé és tájékoztat arról, hogy erről mi a véleménye az érintett szervezeti egységnek.

·        A vizsgamenetekre szervezett különvonatok rendszerét nem vetette el a Munkáltató, de közölte, hogy sokkal költségtakarékosabb és a képzés szempontjából megfelelő, ha ezt a tevékenységet a menetrend szerint közlekedő személyszállító vonatokon végzi. Nincs olyan információja, hogy ez bármikor is rontotta volna a MÁV-START Zrt. menetrendszerűségi mutatóját.

·        Arra a felvetésre, hogy a motorkocsikon, motorvonatokon a mozdonyvezető nem tud beavatkozni, mert a vezetőállás kialakítása miatt lehetetlen, azt a választ adta, hogy megvizsgálja egy olyan vészleállító gomb beszerelését, amely nem csak a motor működését állítja le, hanem a megállást is biztosítja.

·        A havi elővezénylés tárgyában – mint ahogy ez már megszokott – kérte a konkrétumokat, hogy hol melyik területen, melyik helyen, hányszor tapasztaltuk azt, hogy a munkaidő-beosztás közlése után a valós munkavégzés teljesen másképp alakul.

·        A szombat 0 órától hétfő reggel 6-ig terjedő pihenőidő és a hétfői napra kiadott szabadság tekintetében a Munkáltató álláspontja az, hogy a jogszabályoknak az teljesen megfelel, ám egyetértett a MOSZ-al abban, hogy érdemes lenne valamilyen megállapodással ezt a kérdést rendezni a mozdonyvezetők javára.

A konzultáció során a Munkáltató kifejtette véleményét azokról a kérdésekről is, amiről tájékoztatást kértünk.

·        A Munkáltató álláspontja szerint ők a napi pihenőidő időtartamának meglétét csak utólag tudják ellenőrizni, ezt megteszik, célellenőrzéseket tartanak minden TSZVI területén s rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy ez a kérdés prioritást élvez. Egyetértenek a Mozdonyvezetők Szakszervezetével, hogy ez a probléma vasútbiztonsági szempontból megoldandó, de nem tudnak attól eltekinteni, hogy a parancskönyvi rendelkezés szerint az ezzel kapcsolatos jogszerűtlenségeket a mozdonyvezető előre jelezze, hisz így lehet a jelzés és az utóellenőrzés együttes alkalmazásával a jogszabályoknak megfelelni.

·        A FLIRT motorvonat-vezetők munkavégzése során bekövetkezett rendkívüli eseményekről a Munkáltató azt nyilatkozta, hogy a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető rendkívüli események száma az ő ismeretei szerint 1, azaz egy eset volt (többszörös jelzőmeghaladás) a többi esemény (szolgálatból való elkésés, megállás olyan helyen, ahol menetrend szerint nem kellett volna stb.) nem minősül olyan rendkívüli eseménynek, amelyet a vasútbiztonsági szerveknek vizsgálni kellene. Úgy ítélte meg a Munkáltató, hogy nagyobb arányú probléma a FLIRT motorvonat-vezetők munkavégzésével nincs, mint amennyi van „a rendes” mozdonyvezetőkével.

Kértük a Munkáltatót, hogy ezeket a válaszait írásban küldje meg szakszervezetünk részére, amelyeket ha megkapunk, a tagság számára elérhetővé tesszük.

HÍRARCHÍVUM