mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2243/html/berunio.html

Bérunió

Írta: ,

2017. március 14-én nyolc közép-európai ország képviselői ültek össze Budapesten, hogy Bérunió néven közös projektet indítsanak az uniós országok bérszínvonalának kiegyenlítése és az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elvének uniós alapokmányokba foglalása céljából

A konferencia résztvevői aláírásukkal egy polgári bizottságot alakítottak, mely az úgynevezett európai polgári kezdeményezés alapfeltétele.

A BÉRUNIÓ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS

A polgári bizottság elnöke Gyöngyösi Márton országgyűlési képviselő, képviselő-helyettese Jaak Madison észt parlamenti képviselő. A bizottság tagjai Konstantins Pupurs (Lettország), Pawel Gawluk (Lengyelország, Szolidaritás80 szakszervezet), Pallér Péter (Szlovákia), Dragos Tirnoveanu (Románia), Frano Cirko (Horvátország), Mihail Petrov (Bulgária). Noha a kezdeményezés résztvevői a közép-európai térségből jöttek és a bérkülönbségek jelentette probléma talán itt a legegyszerűbben megfogható, a bérkérdés Európa valamennyi régiójának gazdasági, társadalmi és végső soron politikai stabilitását érinti.

 2017. május 16-án, egy héttel a hivatalos határidő előtt az Európai Bizottság a kezdeményezést regisztrálta és jóváhagyta, mely egyértelmű bátorítás a kezdeményezés céljait és megvalósítását illetően. A regisztrációval a Bérunió kezdeményezése immár a második szakaszba lépett, melynek során a résztvevő felek térségünk államaiban legalább egymillió aláírást kell, hogy összegyűjtsenek.

A lisszaboni szerződés óta az Európai Unió létrehozta a polgári kezdeményezés intézményét, melynek célja a sokat emlegetett „demokratikus deficit” leküzdése és a polgárok nagyobb fokú bevonása az uniós döntéshozatalba.

Az európai polgári kezdeményezés létrehozásához hét uniós tagállam egy-egy polgárának együttműködése szükséges: ők létrehozhatnak egy bizonyos cél érdekében működő polgári bizottságot, mely szándéknyilatkozatát benyújthatja az unió legfőbb kezdeményező szervének, az Európai Bizottságnak. Ezt követően a Bizottságnak két hónap áll rendelkezésére, hogy a kezdeményezést elbírálja. Ez a május 16-i regisztrációval megtörtént, így a következő egy évben  polgári bizottság egymillió aláírást gyűjthet a kezdeményezés szentesítésére. Ezután a polgári bizottság delegáltja az Európai Bizottság, vagy az Európai Parlament elé terjesztheti a javaslatot és beindíthatja a jogalkotási folyamatot. Le kell ugyanakkor szögezni, hogy a polgári kezdeményezés politikai ereje és gyakorlati hatása nagyban függ attól, mennyi aláírást sikerül összegyűjteni. Nyilvánvaló, hogy bár a minimumot jelentő egymillió összegyűjtött aláírás is egyértelmű jele annak, hogy az európai polgárok támogatják kezdeményezésünket, mégis, az általunk várt öt-hatmillió aláírás jóval nagyobb nyomást helyezne az Európai Unió intézményeire, jelentősen meggyorsítva ezáltal az általunk szorgalmazott jogi lépéseket. Ugyancsak függ kezdeményezés ereje attól, hogy milyen mértékben sikerül a Béruniót a társadalmi párbeszéd részévé tenni, minél élénkebb és előremutatóbb vitát kiváltva.

Cél a strukturális változás 

Jóllehet a Bérunió elsődleges célja a nyugati és keleti bérek közötti különbség kiegyenlítése és az EU új tagállamai életszínvonalának a nyugati sztenderdekhez való felzárkóztatása, ki kell emelni, hogy mindez aligha valósulhat meg rendszerszintű változások nélkül. Az elmúlt közel harminc év gazdaságpolitikájával szemben Közép-Európa országainak újra kell fogalmazniuk gazdasági prioritásaikat is. Meggyőződésünk, hogy célunk csak az lehet, hogy Közép-Európa a kutatás és fejlesztés terén is felzárkózzon az EU nyugati régióihoz és minőségibb munkahelyeket tudjunk létrehozni, melyek az ott előállított termékek értékének megfelelően, magasabb fizetést képesek biztosítani.

Az Európai Unió és a Bérunió 

Az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elvének uniós alapokmányokba foglalását egy hosszú, immár intézményi folyamat első lépésének tekintjük. Úgy gondoljuk, hogy a cél kijelölése után sor kerülhet arra, hogy az Európai Unió akár a megfelelő felelősök kinevezésével, akár a kohéziós politikák átalakításával, megfelelő mérőszámok és sztenderdek bevezetésével valódi, érezhető lépéseket tegyen a közép-európai országok felzárkóztatásának elősegítése irányába.

HÍRARCHÍVUM