mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2308/html/ulest-tartott-az-ugy.html

Ülést tartott az Ügyvivõ Bizottság

Írta: ,

Több napirendi pont szerepelt az Ügyvivő Bizottság augusztus 23-i ülésén.

Napirend előtt Hólik Ferenc, Dunaferr tagcsoportvezető adott tájékoztatást a társaságnál benyújtott, kollektí­v munkaügyi jogvitát indí­tó beadványáról. A vasúti területen dolgozók bére alacsonyabb a gyári átlagnál, ez elvándorlást okoz, emiatt pedig a maradó munkavállalók leterheltsége kimagasló méreteket öltött, havi 60-70 túlórát is teljesítenek, főleg a forgalmi dolgozók.  Szakszervezetünk követelése: bérfejlesztés és a létszám feltöltése a technológiailag indokolt mértékre.

Első napirendi pontként az Ügyvivő Bizottság megtárgyalta a tábla pc bevezetésével kapcsolatos legújabb fejleményeket. Augusztus 10-én ülést tartott a tábla pc munkabizottság, majd augusztus 17-én a szeptember 1-jei teljes körű éles bevezetéssel kapcsolatban kezdeményezett konzultáción állapodtunk meg a MÁV-START Zrt. vezetésével. A megállapodás értelmében a szeptemberi bevezetés a kisalakú menetigazolványokra és a parancskönyvi elektronikus rendszer élesí­tésére korlátozódik, a többi elemet csak a negyedik negyedéves oktatások után, december 1-től kell alkalmaznunk. Az oktatáson két órában lesz szó a rendszerről, különösen a legutóbbi, még nem oktatott fejlesztésekről.

Második napirendi pontként az Ügyvivő Bizottság viták után elfogadta a 2017. évi nemzetközi kapcsolatok pályázat elbí­rálására tett javaslatot, mely alapján hat tagcsoport kap hozzájárulást az általa szervezett programokhoz.

A harmadik napirendi pontban az Ügyvivő Bizottság kialakí­totta javaslatát a szeptemberben kezdődő időszakos vizsgákon megfelelően teljesí­tő vontatási utazók motivációs dí­jazására. A javaslattal mielőbb megkeressük a MÁV-START Zrt-t.

Az egyebek napirendi pontban felmerült témák:

  • A MÁV-START Zrt. 2017. szeptember 1-jére összehí­vta a Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülését, melyre három, Kollektí­v Szerződést módosí­tó javaslat napirendre vételét javasolta. A három javaslatból kettő érinti szakszervezetünk tagjait, ezekre az Ügyvivő Bizottság kialakí­totta álláspontját, melyet a tárgyalódelegáció az ülésen majd képvisel.
  • Döntött az Ügyvivő Bizottság, hogy valamelyik szeptemberi ülésén önálló napirendként tárgyal a tagdíjfizetés szabályozásával kapcsolatos teendőkről.
  • Megjelent a Mozdonyvezetők Lapja legújabb száma.
  • A következő Küldöttközgyűlés tervezett időpontja: 2017. október 4.

HÍRARCHÍVUM