mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2327/html/ulesezett-a-mav-star.html

Ülésezett a MÁV-START Zrt. Vasúti Érdekegyeztetõ Tanácsa

Írta: ,

A munkáltató a Kollektív Szerződés két pontjának módosítását kezdeményezte

ulesezett-a-mav-star

2017. szeptember 1-jén tartotta soros ülését a MÁV-START VÉT. A munkáltató a Kollektív Szerződés két pontját javasolta módosítani:

  • egyik a havi kötelező óra számításának megváltoztatása volt. Az előterjesztés értelmében negyedévente a naptári napok arányában "elsimították" volna a havi kötelező órát, így például 2017. október-november-decemberében a jelenlegi szabályok szerinti 168 + 168 + 152 óra helyett 164,4 + 159,2 + 164,4 óra lenne rendre a kötelező. Szakszervezetünk a javaslatot elutasította, álláspontunk szerint sok túlórapénzt venne ki a munkavállalók zsebéből, ezen kívül pedig a munka törvénykönyvével is ellenkezik. A javaslatot a munkáltató visszavonta.
  • a másik arra irányult, ha valamely nap reggel 6-ig a munkavállaló dolgozik vagy pihenőidejét tölti, arra a napra szabadságot lehessen írni azzal, hogy a szabadság után másnap csak reggel 6 után kezdődhet a munkaidő. Az Ügyvivő Bizottság által kialakított álláspontot képviseltük, miszerint erre csak akkor lenne lehetőség, ha pihenőidő húzódik át reggel hatig, míg ha valaki reggelig dolgozik, továbbra sem kaphat aznapra szabadságot. A munkáltató ezután a mi álláspontunkat támogatta, de a többi szakszervezet a mai napon ezt sem írta alá, így a kérdésre legközelebb visszatérünk.
  • megegyezés született viszont a Kollektív Szerződés 5. sz. mellékletének módosításáról, mely a kereskedelmi szolgálatot ellátók jutalékrendszerét igazítja a közben bekövetkezett változásokhoz.

A napirendek megtárgyalása után az egyebek között szakszervezetünk négy témát említett meg:

  • továbbra sem kaptunk érdemi reakciót az elhíresült saruzásos rendelkezésről, amikor a mozdony állvatartását a kézifékeken kívül rögzítősaruval is biztosítani kell. A munkáltató meghozta a kockázatos és betarthatatlan rendelkezését, elégedetten hátradőlt, és egészen addig nem zavarja, hogy azt nem tartja be senki, amíg nem lesz belőle baleset. Követeltük a rendelkezés visszavonását.
  • az elmúlt hetekben bekövetkezett örömteli eseményt - mely szerint egyes fordulóállomásokon egyes mozdonyok és motorvonatok szélvédőjét lemossák - kértük kiterjeszteni más állomásokra és a többi vontatójárműre is.
  • a múlt héten beadott vizsgaösztönző-javaslatunk sorsáról érdeklődve azt a választ kaptuk, hogy a munkáltató szakmailag éppen áttekinti és mielőbb átad majd egy tervezetet a szakszervezeteknek erről. Kértük, hogy siessenek, mert a jövő héten már elkezdődnek a vizsgák.
  • Felhívtuk a MÁV-START figyelmét a Békéscsaba állomás átépítése során kialakított kockázatokra, a megnövekedett balesetveszélyre. Kértük, hogy kezdeményezzék ők is a Pályavasútnál a javító intézkedések meghozatalát, mint ahogyan ezt szakszervezetünk is meg fogja tenni a MÁV Zrt. és a Közlekedésbiztonsági Szervezet felé egyaránt. A témához kapcsolódva kértünk egy tájékoztatást, hogy a mozdonyokra milyen ütemben szerelik fel a 450 MHz-es rádiókat, mely az ilyen típusú kockázatokat is csökkentheti.

HÍRARCHÍVUM