mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2421/html/vet-ulest-kezdemenye.html

VÉT ülést kezdeményezett a munkáltató

Írta: ,

A munkáltató a Kollektív Szerződés 12.§-ban foglaltak alapján, 2017.11.14-re kezdeményezte a MÁV-START VÉT ülésének összehívását.

vet-ulest-kezdemenye

Az ülés javasolt napirendje:

1.       A KSZ szabadság szabályainak pontosítása

2.       A fordulós, nem utazó munkavállalók pihenőidejére vonatkozó KSZ szabályok módosítása

3.       A munkaköri struktúra projekttel kapcsolatos KSZ módosítási javaslatok

4.       Megállapodási javaslat a foglalkoztatáspolitikai nehézséggel érintett szolgálati helyen és munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére alapbér- kiegészítés lehetőségéről

5.       Egyéb témák

 

A munkáltató az ülés kezdetén tájékoztatta az érdekképviseleteket, hogy a 3. napirendként javasolt téma megvitatását kéri elhalasztani, mivel azzal kapcsolatban a munkáltató csoportszintű egyeztetési kötelezettségei még nem fejeződtek be. A projektre vonatkozóan azonban továbbra is tartja, az annak bevezetésére vonatkozó 201.7. december 1-i határidőt. (érdeklődve várjuk a munkáltató egységes javaslatát, amely elsősorban a mozdonyfelvigyázókat, a külsős mozdonyfelvigyázókat és azon munkavállalókat érinti, akik a mozdonyvezetők „vezénylésében” meghatározó szereppel bírnak) A projekthez tartozik egy csoportszintű bértarifa rendszer bevezetéséről szóló javaslat, amelyet türelmetlenül, ám aggódva várunk.

Szakszervezetünk, az általunk kezdeményezett 1. és a fordulószolgálatosokat érintő 2. napirendbe foglalt KSZ módosításokat, a VÉT-en történő „átalakítás” után, aláírta. A két módosítás közül (amelyeket mellékelünk) a szabadság szabályainak módosítása érinti kimondottan kedvezően a mozdonyvezetőket és az utazó szolgálatot ellátó munkavállalókat.

A 4. napirendi pontban javasolt alapbér kiegészítésre vonatkozó megállapodást nem írtuk alá, mivel az, a szakszervezetek asszisztálása mellett a munkáltató egyoldalú lépéseit „szentesítette volna”. Természetesen mivel a társszakszervezetek a javaslatot elfogadták, és mivel a munkáltató kinyilvánította szándékát akár az egyoldalú bevezetésre is, az alapbér kiegészítéseket a napirendben foglalt célok elérése és a szintén napirendben jelzett szolgálati helyek és munkakörök vonatkozásában a munkáltató be fogja vezetni.

Az egyebek napirend körében a MOSZ az alábbiakat vetette fel:

-          a munkáltató által elismert korkedvezményes idők egzakt meghatározása a mozdonyvezetői képzés időszaka alatt, (elsősorban a most vagy a közeljövőben korhatár előtti ellátást igénybe venni szándékozó mozdonyvezetők problémája)

-          a „vizsgamotivációs rendszer” bevezetésének jelenlegi állása,

-          az idegen vonatató járműveken történő önköltségi utazás szabályozása,

-          a humán igazgató által kiadott, a munkaviszony megszűntetése nyugdíjjogosultság megszerzése esetén „című” egységes eljárási renddel kapcsolatos kérdések,

-          a MÁV-START Zrt. által a Papp László Sportarénába meghirdetett születésnapi rendezvény problémái.

Az első három témában a munkáltató a november 23-án tartandó MÁV-START Zrt. – MOSZ konzultáción kíván választ adni. A negyedikként felvetett nyugdíjazással kapcsolatos eljárási rend bevezetésekor a munkáltató döntésével felvállalta, hogy az, a hatályba lépés előtt nyugdíjba vonult munkavállalókat elégedetlenséggel tölti el, ám kijelentette, hogy ez minden nem visszamenőleges hatállyal bevezetett rendelkezés esetén így van, és ezen nincs mit változtatnia. A születésnap meghirdetésére vonatkozó kritikákat (a már levezényelt utazó munkavállalók arra csak korlátosan tudnak jelentkezni) tudomásul vette.

(Friss hír: a munkaköri struktúra projekt fejleményei miatt a munkáltató a jövő hét keddjére ismét VÉT ülést kezdeményezett.)

HÍRARCHÍVUM