mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2823/html/a-mozdonyvezetok-sza.html

A Mozdonyvezetők Szakszervezete is aláírta a MÁV csoport 3 évre szóló Esélyegyenlőségi Tervét.

Írta: ,

A MÁV ZRt. által rendezett Esélyegyenlőségi Konferencián a MÁV Zrt. és a megállapodáshoz csatlakozó  leányvállalatai  „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló” 2003. évi CXXV. törvényből fakadó kötelezettségének megfelelően, valamennyi, a Munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezettel, a társasági Üzemi Tanácsokkal és a társasági Munkavédelmi Bizottságokkal együttműködve,  a mai napon Esélyegyenlőségi Tervre vonatkozó megállapodást kötött a Munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetekkel, így a Mozdonyvezetők Szakszervezetével is, a 2019-2021 közötti időszakra. A MOSZ képviseletében Barsi Balázs elnök írta alá a megállapodást.

a-mozdonyvezetok-sza

A Munkáltató Esélyegyenlőségi Terve az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőség alapelveit, elvárásait megalapozó, valamint ezek érvényesülésének elősegítésére elfogadott szabályokat rögzítő dokumentum. A Terv célja, hogy jelen megállapodást az aláíró felek nyilvánvalóvá és megismerhetővé tegyék a Munkáltató közös esélyegyenlőségi elveit, valamennyi munkavállaló számára. A gyakorlati megvalósítás érdekében szükséges intézkedéseket, az egyes Társaságok Cselekvési Terveikben határozzák meg, az adott társaság sajátosságaihoz igazodva. Az egyes Társaságok Esélyegyenlőségi Szakértői Testületek hoznak létre és működtetnek.

A Munkáltató minden rendelkezésre álló eszközzel törekszik arra, hogy megelőzze és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Vállalja, hogy nem hoz az egyenlő bánásmód követelményét és az esélyegyenlőség követelményeit sértő munkáltatói intézkedést.

A Munkáltató a munkavállalók érdekeit minden körülmények között figyelembe veszi, azokat összeegyeztetve, lehetőség szerint olyan munkakörülményeket alakít ki, amelyek ezeknek az alapvető értékeknek megőrzéséhez és megerősítéséhez hozzájárulnak.

Az esélyegyenlőség maradéktalan érvényesülését az üzleti és humán stratégia alapjaként kezeli.

A Terv a veszélyeztetett helyzetű munkavállalói csoportok foglalkoztatási pozíciójának figyelemmel kísérése és javítása céljából, valamint azzal a kiemelt céllal fogalmazódott meg, hogy mind a Munkáltató, mind a munkavállalók és képviseleteik figyelmét ráirányítsa a munkahelyi esélyegyenlőség fontosságára, és az egyenlő bánásmód elveinek tiszteletben tartására.

HÍRARCHÍVUM