mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/2908/html/csak-reszeredmenyek-.html

Csak részeredmények a MÁV Zrt. bértárgyaláson

Írta: ,

Nem született bérmegállapodás, a béren kívüli juttatásról azonban egyezségre jutottak a szakszervezetek és a MÁV Zrt. a Vasúti Érdekegyeztető Tanács mai ülésén. A szakszervezetek nem fogadták el a munkáltató ez évre vonatkozó bérajánlatát, a tárgyalások folytatódnak.

csak-reszeredmenyek-

Az érdekképviseletek és a  MÁV Zrt. megállapodása értelmében a választható béren kívüli juttatások (VBKJ) keretösszege idén, a tavalyi évhez hasonlóan 271 400 Ft lesz. Továbbra is alanyi jogon nettó 92 900 Ft értékű juttatás illeti meg a dolgozókat a SZÉP-kártya vendéglátás alszámlájára. Szakszervezeti kérésre a munkáltató bejelentette, hogy a következő VÉT-ülésen kész megállapodni a 2019-től bérként adózó önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés 4 százalékra emelésében, melyre a csökkenő munkáltatói közterhek nyújtanak fedezetet. A felek egyetértettek abban, hogy a munkavállalók érdekében fokozott figyelmet fordítanak az egyes VBKJ-elemek adózására vonatkozó egyértelmű tájékoztatásra.

A béremelésre vonatkozóan Dr. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató elmondta, hogy az érvényes és hatályos 2019. évre vonatkozó, átlagosan 5% béremelést tartalmazó megállapodástól nincs lehetősége eltérni. A minimálbér és garantált minimálbér 8%-os kötelező emelése miatt azonban a rendelkezésre álló további bértömeg csak 4,7 % emelést tenne lehetővé a többi munkavállalónak átlagosan. A MÁV nem rendelkezik anyagi forrással arra, hogy ettől magasabb bérajánlatot tegyen. A bértömeg konkrét felosztásáról a MÁV írásban átadta kétféle javaslatát, amely még a rendelkezésre álló összeget is differenciáltan adná oda a dolgozóknak.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete akárcsak a többi érdekképviseleti szervezet, elutasította a MÁV béremelési javaslatát valamint annak felosztására vonatkozó elképzeléseit és további tárgyalásokat tart szükségesnek. Úgy gondoljuk, hogy jogos a vasutasok igénye a magasabb bérfejlesztésre és erre vonatkozóan egy középtávú megállapodás jelenheti a megoldást.  Kidolgozunk egy javaslatcsomagot, amelyet a jövő héten eljuttatunk a munkáltatónak. 

Végül a mai VÉT ülésen tárgyaltakról megállapodást írtak alá a szakszervezetek és a munkáltató képviselői, amely alább olvasható:

"Felek rögzítik, hogy 2017. március 13. napján 11703/2017/MAV számon megállapodást kötöttek a 2017-2019. évi bérintézkedésekről a MÁV Zrt-nél. Ebben a MÁV Zrt. vállalta, hogy tulajdonosként a Megállapodás 1. pontjában foglaltakkal mindenben megegyezően biztosítja a konszolidációs körébe bevont, ott felsorolt társaságok esetében is a bérintézkedések végrehajtását.

A megállapodás a 2019. évre vonatkozóan 5%-os átlagos bérfejlesztési mértéket határoz meg azzal, hogy ezen átlagos bérfejlesztési mérték konkrét felhasználásáról a Felek 2019. január 31. napjáig megállapodnak.

2019. január 1. napjától a Kormány 324/2018 (XII. 30.) Korm. rendelete alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege egyaránt 8% mértékkel emelkedett, melynek végrehajtása valamennyi a Megállapodásban érintett munkáltató esetében a rendelkezésre álló bértömeg terhére a jogszabálynak megfelelően megvalósult.

A megállapodást megkötő szakszervezetek mindegyike a korábban a 2019. évre meghatározott 5%-os átlagos mértéket meghaladó bérfejlesztés megvalósítását tartja szükségesnek. Annak is tudatában vannak, hogy az ehhez szükséges többletforrás jelenleg nem áll a MÁV Zrt. és a konszolidációs körébe bevont társaságok rendelkezésére és ennek biztosításához a Tulajdonossal történő további egyeztetések is szükségesek.

Ezért a Megállapodást megkötő felek - a korábbi szándékuktól eltérően - abban egyeznek meg, hogy 2019. január 31. napjáig nem tudnak megállapodni az 5%-os átlagos bérfejlesztési mérték konkrét felhasználásáról, hanem a tárgyalásokat tovább folytatják, és a 2019. évi, 2019. január 01. napjára visszamenőleges hatályú bérintézkedésekről közeljövőben kívánnak egymással megállapodni."

 A MÁV-START Zrt. január 31-én VÉT ülés keretei között kezdi meg a tárgyalásokat a szakszervezetekkel.

HÍRARCHÍVUM