mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/3005/html/a-vasuti-palyaba-epi.html

A vasúti pályába épített járműdiagnosztikai rendszerek sem tévedhetetlenek?

Írta: ,

A magyarországi vasúti pályahálózatot működtető cégek, a MÁV és a GySEV EU-s forrásból közlekedésbiztonsági fejlesztésekre is kapott támogatást, a vasúti teherkocsik túlrakását, illetve rakodási aszimmetriáit, továbbá egyes járműhibáit is vizsgálják 34 helyen az országban

a-vasuti-palyaba-epi

Több vasúttársaságnál is úgy érzik,  hogy a dinamikus tengelysúlymérő berendezés - ami a a túlsúlyos járművek, elmozdult rakományok, egyenetlen kerékterhelés, a hibás
futóművű járművek vizsgálatára szolgál - sok esetben téves riasztást ad, ám erről nehezen tudják meggyőzni a pályaüzemeltetőt, mert ellenőrző mérésre nem nagyon van mód, a kalibrált statikus mérlegek ugyanis más elven és mást mérnek, mint a menetközben vizsgáló digitális mérlegek.

A közlekedésbiztonság első számú prioritás, így a diagnosztikai rendszerek minden egyes riasztását műszaki ellenőrzés követi a következő vasútállomáson, ahol a szerelvényt félreállítják. Az egyik vasúttársaságnál azt tapasztalták, hogy a riasztásoknak csak a negyede volt valós az elmúlt hónapokban, a többi esetben a műszaki ellenőrzést követően a vonatok egyéb intézkedés nélkül közlekedhettek tovább a társaság felelősségére. Egy másik cégnél 60 százalék körül volt a téves riasztások aránya, igaz, ők csak azokról az esetekről vezetnek külön statisztikát, amiért a MÁV büntetést is kiszabott. A büntetés mértéke 10 ezer forint túl- vagy rosszul rakott tengelyenként.

A vasúttársaságok tapasztalata szerint a MÁV a reklamációk többségét indoklás nélkül utasítja el, kalibráló mérésekről, a berendezés átvizsgálásáról sosem tájékoztatják a panaszosokat. Pedig a hiba szisztematikusnak tűnik, néhány mérési pont kirívóan gyakran riaszt indokolatlanul, például a Putnok melletti vagy Szolnok és Szajol közötti. A piacvezető árufuvarozó társaságnál kérdésünkre elmondták, hogy 2018-ban 383 indokolatlan minősíthető riasztásuk volt, amelyek összesen közel 29 ezer perc, azaz 20 napnyi késést okoztak az érintett tehervonatoknak, az ebből eredő közvetlen kárt pedig 10 millió forintos nagyságrendre tették.

A GySEV Zrt.-nél a berendezések megbízhatóan működnek, téves mérési eredmény miatt még egyetlen panaszt sem kapott a társaság, de ha előfordulna ilyen eset, megtennék a szükséges intézkedéseket. Ennek része, hogy az érintett vasúttársasággal közösen végeznék el a vonat alapos ellenőrzését a viták elkerülése érdekében. Amennyiben téves riasztás miatt soroztak ki egy kocsit, akkor a GySEV „minden igazolt többletköltséget” átvállalna.

A MÁV hálózatán havonta 1–2 millió mérés is történik (személy- és tehervonatoké egyaránt), ehhez viszonyítva a téves mérésekre vonatkozó észrevételek száma minimális – tájékoztatott a MÁV Kommunikációs Igazgatósága. Csak a tehervonatokat havonta 52 ezer alkalommal mérik, amelyek mindössze 0,09 százalékánál (havonta kb. 50 vonatnál) jelentkezik eltérés, amelyek jogosságát általában elismerik a társaságok, mert reklamáció csak havi 7–8 esetben érkezik – és persze a vasúttársaság minden észrevételt kivizsgál.

A riasztás után (fokozattól függően) átvizsgálják a vonatot, amelynek eredménye meghatározza a vonat közlekedésének lehetőségét. Amennyiben egy vasútvállalat nem fogadja el a dinamikus kerékterhelés mérőberendezés adatait, úgy megrendelhetik az érintett járművek statikus járműmérlegen történő ellenőrző mérlegelését, amit a MÁV köteles biztosítani. Amennyiben a statikus mérleg eredménye nem bizonyítja a riasztás helyességét, úgy a vállalkozó vasúti társaság – többletköltségeinek dokumentált bemutatásával – költségtérítési igényt nyújthat be a MÁV-nak, amit megalapozottság esetén megtérítenek. Műszaki probléma esetén a téves riasztások után a MÁV nem számláz büntetést. Amennyiben megerősítették a túlterhelést, akkor az ellenőrző mérlegelés valamennyi költsége a vasúti társaságot terheli, amelynek további feladata a túlterhelés megszüntetése vagy a további közlekedés feltételeinek megteremtése.

A MÁV minden esetben elfogadja a vasúttársaságok kocsivizsgálóinak megállapításait, így a félreállított vonat a készre jelentést követően elindulhat. A készre jelentéssel a vasúti társaság vállalja a felelősséget a vonat műszaki megfelelőségéért.

A MÁV hálózatán az 1970-es években jelentek meg az első hőnfutásjelzők, amelyek a csapágyak és a fékberendezés kerekek túlhevülésével járó meghibásodásai esetén jeleztek. A kor lehetőségeivel haladva a MÁV és a GySEV EU-s forrásból szerzett be teljes mértékben digitalizált rendszereket.

A GySEV vonalhálózatán összesen 7 helyszínen van járműdiagnosztikai berendezés, egy-egy mérőpont több típusú mérést is végez: 4 helyszínen keréklaposodást, illetve tengelyterhelést mérnek, szintén 4 helyszínen a hőnfutást ellenőrzik, 1 helyen pedig rakszelvényt vizsgálnak.

A MÁV pályahálózatán jelenleg 35 darab hőnfutásjelző működik, míg a rakszelvény-ellenőrző berendezések száma 17. A kerékprofil és nyomkarima méreteinek meghatározásával a méretkövetelményeknek való megfelelőséget 7 helyen vizsgálják a MÁV hálózatán, míg az áramszedők állapotának és a felsővezeték függőleges mozgásának ellenőrzésére 5 helyen telepítettek berendezést.

A problémát nem ezek, hanem a dinamikus kerékterhelés mérők okozzák, amelyekből 30 működik a MÁV-nál. Ezek pontossága ismert súlyú vontatójárművek (a viszonylag állandó tömegű villanymozdonyok) mérési eredményeinek megfigyelésével ellenőrizhető, de a számítógépes háttér fejlesztésével az egyes mérési helyeken az azonos vonatnál kapott eredmények szórásának analízise is növelheti a mérési eredmények megbízhatóságát.

HÍRARCHÍVUM