mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/3013/html/fontos-temak-a-mav-s.html

Fontos témák a MÁV-START érdekegyeztető tanács ülésének napirendjén

Írta: ,

Az évközi béremelési tárgyaláson kívül a hőségriadó, a rendkívüli munkavégzés elrendelése, az egyes munkakörökre alkalmatlanná vált vagy korlátozottan alkalmas munkavállalók helyzete és munkabérének megállapítása is szerepelt a múlt heti Start VÉT ülésen.

fontos-temak-a-mav-s

A július 11-i tanácskozás első napirendjeként a munkáltató ismertette a Start évközi, kiegészítő béremelésre vonatkozó javaslatát. Róka-Kövesi Patrícia humán erőforrás igazgató elmondta, hogy a munkáltató javaslata alapján tízezer startos részesül bérrendezésben, majd részletesen ismertette a munkaköröket és a bérrendezés mértékét. A MOSZ a személyzetirányítók és telepi vasúti járművezetők valamint a munkaidőbeosztás-készítők béremelését is kérte felvenni a többi érintett munkakör közé, erre a munkáltató további egyeztetést indítványozott, amelyre ezen a héten kerülhet sor. A munkáltató ígéretet tett arra, hogy különösen azokon a szolgálati helyeken ahol mozdonyfelvigyázó és személyzetirányító is teljesít szolgálatot megoldást keresnek a személyzetirányítók bérének rendezésére. 

A KSZ 53.§ módosítását elfogadták a felek, ennek megfelelelően az egyes munkakörökre  egészségileg alkalmatlanná vált munkavállalók személyi pótlékának megállapítása kedvezőbb lesz az érintettek számára. A munkavállalót megillető személyi pótlék összegének megállapítása során a baleseti járadék, a rendszeresen folyósított kártérítés vagy más járadék összegét is figyelembe kell venni. Aláírásra és így további egy évre, 2020 július 31-ig meghosszabbításra került az a megállapodás amely a vasúti alaptevékenységgel kapcsolatos egyes munkakörökre nem szolgálatból származó okból egészségileg alkalmatlanná vált munkavállalók munkabérének megállapításáról szól. 

A Mozdonyvezetők Szakszervezete elutasította a munkáltató megállapodás tervezetét és további egyeztetéseket tart szükségesnek az egyes munkakörökre korlátos egészségi alkalmassággal rendelkező munkavállalók munkabérének megállapítása tárgyában. A MOSZ szerint pontosítani szükséges mi számít korlátos egészségi alkalmasságnak, és mit jelent, ha egy munkafeladat emiatt nem végezhető el teljeskörűen. A foglalkozás-egészségügyi szakorvos által megállapított, a munkakör betöltésére vonatkozó korlátos egészségi alkalmasság mozdonyvezetők esetén leginkább az 5-20 km/h sebesség korlát.

 A VÉT napirendjén szerepelt a rendkívüli munkavégzés elrendelése és elszámolása valamint a munkavállalók méltányos érdekeinek érvényesítése érdekében kialakított eljárásrend ismertetetése. A MÁV-START pilot projektet indít azért, hogy felmérje a munkavállalók túlmunka végzésének hajlandóságát. A munkáltató javaslata szerint, bizonyos feltételek teljesülése esetén csak azoknak rendelné el előzetesen a havi legalább 10, legfeljebb 30 óra rendkívüli munkavégzést, akikkel erről előzetesen írásban megállapodást köt. A munkavállalók részére naptári évenként továbbra is összesen legfeljebb 300 óra, rendkívüli munkavégzés rendelhető el. Az egyelőre kéthavi időtartamra szóló, a szeptemberi és októberi munkaidőbeosztást érintő folyamat lezárását követően a szakszervezetek és a munkáltató közösen értékelik a projekt céljának teljesülését. Amennyiben a megállapodás szerinti rendelkezések hatása a beosztás tervezésére megfelelő, a felek megkezdik az egyeztetést a KSZ túlórára vonatkozó szabályainak esetleges módosítására, beleértve ebbe az átvezénylési díjak megemelését is. A MOSZ támogatja a kezdeményezést.

Milyen intézkedéseket tesz a munkáltató hőségriadó esetén? Tapasztalataink szerint sem a járművek vezetőállása, sem a szociális helyiségek, munkaközi szünet eltöltésre kijelölt szolgálati helyek tekintetében nem érzékelhető javulás a hűtött terek, az egészségvédelem vonatkozásában. A Mozdonyvezetők Szakszervezete kérdésére a munkáltató általános érvényű tájékoztatást adott, kiemelve, hogy az utazó munkavállalókra nem vonatkozik  hőségriadó esetén követendő törvényi eljárási rend. A MOSZ felhívta a figyelmet arra hogy a klímaváltozás következményeként évről-évre egyre nagyobb hőterhelésnek vannak kitéve a mozdonyvezetők, a korszerű vontatójárművek kivételével azonban azon kevés vontatójármű klímaberendezésének állapota sem megfelelő, amelyre egyáltalán felszerelésre került. Elmarad a klímák tisztítása, a meghibásodott berendezések javítását pedig rendszeresen elhalasztják. Azonnali intézkedést kértük a helyzet javítására, valamint javasoltuk egy munkacsoport létrehozását, amely a vontatási -és forgalmi utazók egészségvédelmét biztosító intézkedéseket fogalmaz meg.

A KSZ 9. sz. mellékletének módosításában egyetértés született, a jegyvizsgálói létszámnormára vonatkozó rendelkezések elfogadásra kerültek. A jegyértékelési jutalék kapcsán a munkáltató elmondta, hogy a rendszer átalakítsa folyamatban van, az erről szóló javaslatot hamarosan átadják az érdekképviseleteknek.  

HÍRARCHÍVUM