mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/953/html/alairasra-kerult-a-k.html

Aláírásra került a Kollektív Szerződés módosítása és megállapodás született a fel- és lejelentkezési helyek ügyében a MÁV-TRAKCIÓ-nál – 2012. december 17.


mav_vet_2012_01_24Hosszú tárgyalási időszak előzte meg a Kollektív Szerződés (KSZ) módosítást. Amint az ismeretes, a MÁV Csoport többi vállalatánál már korábban lezárultak az új Munka törvénykönyv miatti KSZ módosítások. A délelőtti órákban VÉT keretében tárgyaltak a felek a KSZ módosítás utolsó verziójáról, de azon megegyezés nem született. Szakszervezetünk két további szöveg-pontosítási javaslattal élt, ezek átvezetése után délután került aláírásra a KSZ módosítási megállapodás. A MÁV-TRAKCIÓ-nál aláírt KSZ módosítás csak az új Mt. változásából eredő, a felek által közösen semmis rendelkezéseknek értelmezett részekre vonatkozik. Azokat a pontokat nem érintette a módosítás, melyről a felek eltérő jogi álláspontot fogalmaztak meg és nem tudtak megegyezni, ilyen például a KSZ Helyi Függelékekben szereplő fel- és lejelentkezési helyek. A munkáltató álláspontja szerint azok semmis lettek az új Mt. hatálybalépésével, szakszervezetünk véleménye szerint viszont nem. A munkáltató hamarosan kiadja az általa semmisnek tartott pontokat egyoldalú jognyilatkozatban.


A fel- és lejelentkezési helyek vitájából fakadóan néhány helyen szeptember hónapban a munkáltató megváltoztatta a korábbi vezénylési gyakorlatot. Ennek a július elseje előtti gyakorlatnak a visszaállítását többször kérte szakszervezetünk, számos alkalommal tárgyaltunk ennek megoldása érdekében. A tegnapi napon aláírásra került az a megállapodás, mely az egységes személyszállítási integrációig rendezi a fel- és lejelentkezési helyekben kialakult vitát. Ennek értelmében a munkáltató december végéig kizárólag a munkahelyre vonatkozó munkaszerződés módosítási ajánlattal keresi fel a mozdonyvezetőket. A munkáltatói ajánlattal megkeresett dolgozónak 15 nap áll rendelkezésére, hogy nyilatkozzon. Akit a munkáltató nem keresett meg ajánlattal vagy nem fogadta el felkínált munkaszerződés módosítását, azt a július elseje előtti állapot szerint vezénylik továbbra is az integráció bekövetkeztéig. Az integráció tervezett időpontja 2013. április. Szakszervezetünk vállalta, hogy a fel- és jelentkezési helyek ügyében nem indít kollektív munkaügyi vitát. A megállapodás felmondási ideje 60 napos, mely december végéig nem gyakorolható. Fontos tudni, hogy az új Mt. szerint a munkáltató személyében bekövetkező változás során az új munkáltatónál hatályos kollektív szerződés vonatkozik az átvételt követően a munkavállalókra. Amennyiben a mozdonyvezetők átkerülnek a MÁV-START állományába, úgy a MÁV-TRAKCIÓ-s KSZ és egyéb megállapodások már nem vonatkoznak ránk, hanem a MÁV-START-os KSZ szabályok szerint történik majd a foglalkoztatás. A munkáltató a tegnapi VÉT tárgyaláson jelezte, hamarosan megkezdi a MÁV-START KSZ módosítási tárgyalásokat, melynek célja a mozdonyvezetői foglalkoztatás szabályrendszerének kialakítása.

Letöltés: MÁV-TRAKCIÓ KSZ módosítás - 2012. december 17.

Letöltés: Megállapodás fel- és lejelentkezési helyek - MÁV-TRAKCIÓ

HÍRARCHÍVUM