mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért!

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/969/html/vasuti-erdekegyeztet.html

Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülés - MÁV-TRAKCIÓ Zrt. - 2013. február 6.


Ebben azinfo_2012_03_26 évben először ülésezett a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Vállalati Érdekegyeztető Tanácsa 2013. február 6-án.

Napirend előtt szakszervezetünk érdeklődött, hogy a vezérigazgatónak írt, a személyszállítási integrációval kapcsolatos 5 kérdésünkre mikor kapunk választ. Emlékeztetőként a kérdések:

1.    A jelenleg MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél foglalkoztatott mozdonyvezetők hogyan, milyen jogi konstrukció keretében kerülnek át a MÁV-START Zrt-be?

2.    A tervek szerint mikor kerül sor az mozdonyvezetők MÁV-START-os átvételére?

3.    Valamennyi MÁV-TRAKCIÓ-s mozdonyvezető munkakörben foglalkoztatott munkavállaló átkerül a MÁV-START Zrt-be?

4.    A mozdonyvezetők átvételekor a MÁV-START Zrt. jogfolytonosnak ismeri el az eddigi munkaviszonyt?

5.    A mozdonyvezetők eddig megszerzett keresetét, jövedelmét és juttatásait hogyan érinti majd a változás?

A humán igazgató a következőket válaszolta:

  1. A mozdonyvezetők a munkáltató személyében bekövetkező változással kerülnek át a MÁV-START- ba.
  2. Igen, valamennyi MÁV-TRAKCIÓ-s mozdonyvezető átkerül a  MÁV-START-ba.
  3. Az átvételre tervezetten 2013. április elsejével kerül sor.
  4. A munkáltató személyében bekövetkező változás során a munkaviszony jogfolytonossága biztosított.
  5. A munkáltató személyében bekövetkező változás során a munkaszerződésben rögzített keresetek változatlanok maradnak, az egyéb juttatások tekintettében az ún. STG VÉT keretén belül kíván megegyezni a munkáltató.

Szintén napirend előtt érdeklődtünk, hogy mit jelent az ún. "STG" vagy integrált VÉT, milyen jogi keretek között működik. Kik a tagjai? A választ írásban kértük. Szakszervezetünk szerint ilyen intézmény nincsen, ez csak önkéntes és informális fórumnak vagy összejövetelnek tekinthető, s ezt semmiféle jogi kötelezettség nem terheli. Írásban kértünk arra is választ, hogy a jelenlegi vontatási teljesítményekhez képest van vagy nincsen mozdonyvezetői létszám felesleg?

A VÉT napirendjét a munkáltató és a MOSZ által megküldött Kollektív Szerződés módosítási javaslatok, a munkáltatói bérmegállapodás tervezet, valamint a foglakoztatási megállapodás szolgáltatta.

Szakszervezetünk közölte, hogy a munkáltató által 2013. január 15-én e-mailben megküldött  Kollektív Szerződés módosítást, mely az egy órára járó alapbér meghatározásának és a távolléti díj számításának – a munkavállalókra kedvezőbb- új szabályát tartalmazza, elfogadtuk és aláírtuk. Jeleztük, hogy az aláírt példányokat vezérigazgatónak megküldtük, hogy lássa el kézjegyével, mint az aláírásra jogosult vezető.  (Lásd a csatolt dokumentumot). A munkáltató jelezte, hogy a legutóbb kiküldött KSZ módosítási szöveget kiegészíti. Kértük a javítás átvezetése után küldje meg szakszervezetünknek és annak tanulmányozását követően kialakítjuk vele kapcsolatos álláspontunkat.

A munkáltató nem fogadta el a szakszervezetünk egyet módosító javaslatát sem. Emlékeztetőként KSZ módosító javaslataink:

  • a legrövidebb tervezett szolgálati óra legalább 8 óra
  • vontatási utazók legfeljebb kettő egymásra következő éjszakán végzett szolgálatra kötelezhetők, éjszakai szolgálat: ha a két egymást követő szolgálatból 1-1 óra beleeseik a 22-06 órás időszak közé
  • 12 óránál nem lehet rövidebb a lakóhelyi pihenőidő
  • hat nap munkavégzést követően egy pihenőnap kiadása kötelező

A bérmegállapodás tervezet 0%-os bérajánlatot tartalmaz a 2013. évre, a VBKJ 2013. évi keretösszege: 253 000 Ft/fő. + 8000 Ft/fő/hó Erzsébet utalvány.  Ez az ajánlat nettó értékben 10000 Ft-tal kevesebb, mint a tavaly felhasználható keret. Megkérdeztük, mi az oka annak, hogy a MÁV Zrt.-nél vagy a MÁV-START- Zrt.-nél  magasabb  nettó 10 000 Ft-tal a felhasználható VBKJ keret. A humán igazgató elmondta, hogy az említett két vállalatnál a 2013-as üzleti tervében megtalálták azokat a forrásokat, melyek lehetővé teszik az említett nettó 10 000 Ft-os többlet keretet. Hogy pontosan milyen források ezek, azt jelenleg balladai homály fedi. Kértük a humán igazgatót magyarázza meg, hogy a MÁV csoport legnagyobb nyereségével rendelkező vállalatnál, hogy nem találják a forrást a nettó 10 000 Ft-os keret kibővítésre. Számításaink szerint ez kb.: 50 millió Ft-ot jelentene, az évi 22 Mrd. Ft-os személyi jellegű kiadásokhoz képest ez egy szerény összeg. A humán igazgató elmondása szerint nem találják a forrást a MÁV-TRAKCIÓ-nál a VBKJ nettó 10 000 Ft-os emelésére. Szakszervezetük rákérdezett, hogy hogyan lehet ez, hiszen azok a szakértők végzik a "kincskeresést" a MÁV-TAKCIÓ-nál, akik az említett vállalatoknál sikeresen megtalálták a forrást. A következő VÉT-en ismételten feltesszük a kérdést, milyen forrás(ok) szolgálnak alapul a 2013. évi VBKJ keretösszeg szinten tartásában a MÁV Zrt-nél és a MÁV-START Zrt-nél. Emlékeztetőként eddig a MÁV Csoportnál kinyilatkoztatott elv az volt, hogy a VBKJ elemeknek és keretösszegnek azonosnak kell lennie, ez az elv ma sérülni látszik.  

Összefoglalva: 2013. évre nincsen béremelés és a VBKJ keretösszeg pedig nettó 10 000 Ft-tal csökkenne. Hát ez igazán nem nevezhető attraktív ajánlatnak! Szakszervezetünk jelezte, hogy ilyen, a munkavállalóknak jövedelemcsökkentést tartalmazó bérmegállapodást nem hajlandó aláírni.

A munkáltatói foglalkoztatási megállapodás ajánlat tartalma megegyezik a MÁV-nál kötöttel. Ez ebben szereplő MÁV-ÉVEK vagy MÁV-ESÉLY programok nem voltak eddig sem használhatók a MÁV-TRAKCIÓ-nál. Mozdonyvezetői létszámleépítés moratóriumát sem tartalmazó tervezet hatálya pedig 2013. március végéig szólna. Ismételten elmondta szakszervezetünk, hogy a sztrájkfelhívást követő tárgyalások záró szakaszában bírtuk a munkáltatót képviselők azon ígéret, hogy születik foglalkoztatási megállapodás is a sztrájkfelhívást lezáró megállapodással egyidejűleg. A MOSZ elfogadta a munkáltató módosítási javaslatait és azt aláírva ott hagytuk a vezérigazgatónál, hogy bármikor elláthassa kézjegyével. Várjuk, hogy erre sor kerüljön. Szakszervezetünk kijelentette továbbá, hogy a foglalkozatási megállapodás létrejötte után a személyszállítási integrációs folyamatban konstruktív magatartást fog tanúsítani.

Megállapodás nem született. A következő tárgyalási időpont: 2013. február 12.


Letöltés: MOSZ által aláírt KSZ módosítás

HÍRARCHÍVUM