mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért!

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/971/html/vasuti-erdekegyeztet.html

Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülés - MÁV-TRAKCIÓ - 2013. február 12.


mav_trakcio_2012_01_5Ülésezett a MÁV-TRAKCIÓ VÉT 2013. február 12-én. A napirend előttiekben újra a vezénylési anomáliák felszámolását kértük. Csépke András üzemeltetési igazgató elmondta, hogy vizsgáltatja a vezénylést és a túlkapások ellen fellépnek. Hónapról hónapra vizsgálni fogják, hogy hol térnek el a kiadott instrukcióktól. Szakszervezetünk kérte, hogy kapja meg ennek a vizsgálatnak az elemzését, összegzését. Erre nem kaptunk határozott ígéretet. Az üzemeltetési igazgató érdeklődött, hogy miért a központi fórumon kerülnek megtárgyalásra az egyes helyi ügyek? Röviden tájékoztattuk a kialakult helyzet előzményeiről, a helyi érdekegyezetés jellemzőiről, a konzultáció fogalmának vitájáról és gyakorlatban történő HÉT működésről, az egyes TVSZK közötti eljárások különbségéről. Kértük, hogy állítsák helyre a valódi és konstruktív helyi érdekegyeztetést. Erre a munkáltató ígéretet tett.

A napirend előttiekben sorra vettük a korábbi elmaradt kéréseinket. A munkáltató elmondta, hogy az öt kérdést tartalmazó levelünket, melybe a mozdonyvezetőknek a MÁV-START-ba történő integrálásuk hogyan és milyen keretek közt történik, megválaszolták és postázták. Az STG/integrált VÉT fogalmi meghatározása és annak jogi keretei iránti érdeklődő kérdésünkre hamarosan válaszolnak. Ígéretet kaptuk arra is, hogy megválaszolják szintén az elmúlt VÉT-en feltett kérdésünket, mely szerint a munkáltató nyilatkozzon, hogy a jelenlegi vontatási teljesítményekhez képest többlet mozdonyvezetői létszám van vagy hiány. Erre is ígéretet tett a humán igazgató. Több kolléga jelezte, hogy a MÁV szóvivője, Sigulinszki Tibor az országos közforgalmú vasúti járművezetői tanfolyam megnyitó napján adott interjúban a következőt nyilatkozta, hogy belsőleg képeztek volna át mozdonyvezetőket motorvonat-vezetőknek, de sajnos kevésbé voltak mobilisak a vidékiek. Budapesten és a Dunántúlon – nyilatkozata szerint - kevés a létszám, a mozdonyvezetők nem hajlandók átköltözni és ezeken a területeken munkát végezni, így ezért kellet elindítani a tanfolyamot. Nem tudjuk, hogy ezt magától találta ki a szóvivő úr, vagy mondták neki, de nem az igazat sikerült közölni a nagyvilággal. Figyelmébe ajánljuk a szóvivő úrnak Deák Ferenc híres mondását: "Ha tőlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna: hazudni nem szabad." Hát érdekes helyzet ez, pár hónapja még a munkáltató azon győzködte a szakszervezeteket a MÁV-TRAKCIÓ-s VÉT-en, hogy mozdonyvezetői létszámtöbblet van és gazdasági okból szüksége lenne egy új intézményre a KSZ-ben, a 27%-os díjazású állásidő 2-re. Hová tűntek a mozdonyvezetők? Miért van állásidő még Budapesten is (pl.:Ferencváros februári előtervezés: 4000 óra állásidő), ha mozdonyvezetői hiány van? Reméljük hamarosan választ kapunk.

A munkáltató 0%-os béremelési ajánlata nem változott. A munkáltatói KSZ módosítási javaslatokról szakszervezetük elmondta álláspontját. Kérte a munkáltatót, hogy a szabadság kiadása és elszámolása körüli értelmezési zavar feloldásaként kerüljön sor szakértői egyeztetésre. A közösen kialakított értelmezés pedig kerüljön alkalmazási szabályként a KSZ-be. A munkáltató a javaslatot elfogadta. A VBKJ keret összege a múlt tárgyalási fordulóhoz képest nem változott. Szakszervezetük elfogadhatatlanak tartja, hogy a MÁV-TRAKCIÓ-s munkavállalók nettó 10 000 Ft-os veszteséget szenvedjenek el, miközben a MÁV csoport többi vállalatánál megtörténik a szinten tartáshoz szükséges emelése a VBKJ keret összegének.

A foglalkoztatási megállapodás ügyében a MOSZ ismét elmondta, hogy várjuk a korábban általunk aláírt dokumentumot a vezérigazgató úr aláírásával ellátva. A munkáltató kijelentette, hogy hajlandó aláírni a MÁV-START-os KSZ módosításával egy időben. Szakszervezetünk javasolta, hogy minden kötelezettség nélkül szakértői körben kerüljön megvizsgálásra, hogy milyen jogtechnikai megoldással lehet a mozdonyvezetőkre vonatkozó jelenlegi szabályrendszert átültetni a MÁV-START-os KSZ-be. Erre a munkáltató hajlandóságot mutatott, s jelezte, hogy hivatalos formában és keretek között is megkezdődnek az integrációs tárgyalások. Szakszervezetünk kérte, hogy a tárgyalások előre ütemezettek legyenek és készüljön hangfelvétel is.

Megállapodás nem született, a következő tárgyalási fordulóról nem egyeztek meg a felek.

HÍRARCHÍVUM