mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/973/html/a-masodfoku-birosag-.html

A másodfokú bíróság elutasította a MÁV-TRAKCIÓ fellebbezését


mediacio_targyalasA Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság elutasította a munkáltató fellebbezését az árufuvarozást érintő sztrájkok még elégséges szolgáltatására vonatkozóan. Amint az ismeretes a 2013. január 18-án megállapodással lezárult a 2012. december 5-i sztrájkfelhívás. A MÁV-TRAKCIÓ benyújtotta fellebbezéseit. Az egyik esetben – az árufuvarozást érintő még elégségesben – már döntött is a másodfok, helybenhagyta az elsőfokú bíróság végzését. Ennek értelmében a vasúti árufuvarozást érintő sztrájk esetén nem kell biztosítani a még elégséges szolgáltatást. A sztrájktörvény a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végző munkáltatókra írja elő a még elégséges szolgáltatást nyújtását.

A bíróság indoklásában kitért arra a tényre, hogy a munkáltató nem jelölte meg, hogy a lakosságot mennyiben érintené alapvetően a külföldi hajókikötőkbe árut szállító vonatok közlekedésének hiánya vagy a kamionok vonaton történő továbbításának elmaradása. Nem találta alaposnak a kérelmet a bíróság az energia ellátásban résztvevő üzemek részére történő szállítást illetően sem. Ugyanis a jogszabály az energia ellátási tevékenységet végző munkáltatóra nézve írja elő a még elégséges szolgáltatás biztosításának kötelezettségét, nem pedig az ezzel csak közvetett beszállítói kapcsolatban álló munkáltató vonatkozásában. A bíróság nem fogadta el azt a munkáltatói érvelést sem, hogy minden vonatban lehet olyan árú, ami a lakossági szükségleteket alapvetően érintheti. Az egyeztetések során a munkáltató nem jelölte meg még szakszervezetünk felhívására sem, hogy konkrétan milyen áruról és okból állítja ezt. A bíróság kiemelte, hogy ennek az állításnak az elfogadásával a sztrájk intézménye ellehetetlenülne.

A másik esetben – a személyszállítási sztrájk jogszerűségnek megállapítása ügyében- a Ítélőtáblához fordult a munkáltató. Amint az ismeretes a személyszállítási sztrájkot a másodfokon eljáró bíróság jogszerűnek nyilvánította, mert a társaság a fellebbezési határidőt lekéste. Ebben a fellebbezésben a MÁV-TRAKCIÓ azzal érvel, hogy a 2012. december 28-án a tértivevényes bírósági levelet a MÁV Zrt. vette át és az csak 2013. január 2-én került a MÁV-TRAKCIÓ illetékeséhez. Így a munkáltató szerint nem volt tudomása a végzésről és nem volt lehetősége semmiféle jognyilatkozat megtételére. A cég arra kéri az Ítélőtáblát, hogy helyezze hatályon kívül a másodfokú bíróság végzést és kötelezze azt a fellebbezés lefolytatására.

A Fővárosi Törvényszék észrevétel megtételét biztosította szakszervezetünket, amit meg tettünk. Ebben közöltük a bírósággal, hogy

-2013. január 2-án még a határidőn belül megtehette volna a fellebbezést a munkáltató

-a küldeményt a MÁV Zrt. központi postázója vette át, az átvétel jogosultságát a MÁV-TRAKCIÓ nem vitatta kérelmében,

-a MÁV-TRAKCIÓ részéről a kérelmet beküldő írta rá a postázási címet, azt a címet, ami az eddigi gyakorlatban nem okozott problémát,

-a központi postázóba a küldemények beérkezése után -az egyes cégek/szervezeti egységek szerint- azok szortírozásra kerülnek, amelyeket vagy elhelyeznek a megjelölt helyeken és érte jönnek az adott cégtől vagy felviszik a címzettnek. Feltehetőleg az ebben az időszakban csak ügyeletet tartottak, így nem vitték fel a levelet vagy azért nem mentek le a postázóba. Szerintünk. De a bíróság majd eldönti.

HÍRARCHÍVUM