mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/77/artID/42/html/tajekoztato-a-mosz-t.html

Tájékoztató a MOSZ tagjainak szóló kedvezményes telefon előfizetésről


Az előfizetési és percdíjakért továbbá az SMS és Net árakért hívj bizalommal. 

Hegedűs Gizella 30/177-7660

 

A MOSZ flottájába lépéskor minden MOSZ tag önálló elő- és számlafizető marad.

Az üzleti csoportba minden MOSZ tag négy közvetlen családtagot, hozzátartozót hozhat be. Ők társkártya rendszer szerint kapcsolódnak a mozdonyvezetői előfizetéshez, vagyis ezek az előfizetések is a MOSZ tag nevére fognak kerülni.

Minden ügyintézéshez Tagsági igazolást kell kérni a MOSZ tagnak a következő elérhetőségek valamelyikén, amit postán fog megkapni:

Ezzel az igazolással a MOSZ tag a lakóhely szerinti Magyar Telekom ügyfélszolgálaton tud ügyet intézni, személyi igazolvány és plusz egy személyazonosságot igazoló okmány (pl.: jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya) bemutatásával.

Tagsági igazolás kérésénél két adatot egyeztetünk:

  • lakcím
  • személyi igazolvány szám.

Csak a MOSZ tag intézheti a saját, és négy fő hozzátartozója csomagmódosítását, illetve minden nemű változtatást.

Előre beszélje meg a hozzátartozókkal, hogy ne legyen a számon tartozás a szerződés módosítás aláírásának időpontjában, mert a tartozás rendezéséig nincs lehetőség a MOSZ tagi díjcsomagjába lépésre.

Az üzletben saját jelszó megjelölése szükséges, mely egy 5 jegyű számból álló jelszó, így a továbbiakban az ügyintézés lehetővé válik neten keresztül, személyesen az üzletben vagy telefonon. 

FIGYELEM: 

Amennyiben a mozgatni kívánt telefonszámon kintlévőség van, annak rendezéséig nem lehet az elő- és számlafizető módosítási szerződést kezdeményezni!


 

Nyugdíjas tagok üzleti díjcsomag használata

A MOSZ tagjaként nyugdíjba vonuló kolléga és maximum négy fő közvetlen hozzátartozója is jogosult a MOSZ tagi konstrukció használatára.Hűségnyilatkozat lejárta után további készülék vásárlásához illetve minden egyéb ügyintézéshez a nyugdíjas kollégának is Tagsági igazolást kell kérni a MOSZ központtól.


 

Tag halála esetén

A Családtagok jogosultak továbbra is a díjcsomagban való maradáshoz, ha az üzletben a törvényes örökös nevére átírják a szerződéseket a halotti anyakönyvi kivonat felmutatásával, de a továbbiakban nem áll módunkban tagsági igazolást kiadni a hozzátartozóknak!