mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/78/artID/44/html/penztari-szolgaltata.html

Pénztári szolgáltatások igénybevétele


Az egészségpénztárnál várakozási idő nincs, a munkáltató által átutalt összeg vagy a tag által teljesített egyéni befizetés egészségkártyával akár a könyvelést követő munkanaptól igénybe vehető egészségpénztári szolgáltatásokra. A pénztártag egyéni egészségszámlájára terhére közeli hozzátartozója (házastárs, szülők, nagyszülők, gyermekek, unokák) és élettársa részére is igénybe veheti a pénztár szolgáltatásait. A pénztártag és közeli hozzátartozói által igénybe vett szolgáltatás értékét teljes egészében az érintett tag egyéni számlájának a megterhelésével fizeti a pénztár.

A szolgáltatások közül az egészségügyi szakellátás, természetgyógyászat, otthoni ápolás csak akkor számolható el az egészségpénztárban, ha a pénztár szerződést kötött a szolgáltatóval. A pénztár a tag kérésére minden olyan szolgáltatóval megköti a szerződést, aki az vállalja, ha a szerződés megkötésének jogszabályi akadálya nincs.

2009. január 1-től a gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések, egészségpénztári elszámolásához előzetes szerződéskötés nem szükséges. E szolgáltatások, hasonlóan a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, a fogyatékkal élők szolgáltatásai, gyógyszerészi gondozás szolgáltatásokhoz bármely szolgáltató számlája alapján elszámolhatók a Vasutas Egészségpénztárban.

A szolgáltatások készpénzkímélő módon igénybe vehetők az egészségpénztári kártya használatával, kártyaelfogadó terminállal nem rendelkező szolgáltatóknál telefonos engedélyeztetéssel. Egészségkártya használata esetén nincs szükség a megvásárolt termék, szolgáltatás árának megelőlegezésére, a vásárlást igazoló számlákkal kapcsolatos adminisztráció nem a pénztártagot terheli.

Készpénzes fizetés esetén a számlákat (mely termék vásárlásánál a tag vagy hozzátartozója, szolgáltatás igénybevételekor a pénztár nevére szól) a pénztártag által aláírt igénybejelentő nyomtatvány kíséretében kell a pénztárba eljuttatni.

A pénztár akkor utalja át a pénztártag részére a számla ellenértékét, ha az egyéni számlán a fedezet rendelkezésre áll. Az igénybejelentő nyomtatványon jelölhető, ha a pénztártag a számla ellenértékét csak a rendelkezésre álló fedezet erejéig kéri átutalni. Egy számlára csak egy kifizetést teljesít a pénztár, részkifizetés kérése esetén a pénztártag a számla fennmaradó, ki nem fizetett összegére nem tarthat igényt.

A számlák feldolgozása folyamatos, a beérkezéstől számított 8 munkanapon belül történik meg az utalás. A tag a bankszámláján az utalást követő banki napon már jóváírásra kerül a pénz.

Az egészségpénztár szerződött szolgáltató partnerei a tagoknak 5-25 % kedvezményt nyújtanak a szolgáltatások igénybe vételéhez.