A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Megállapodás a MÁV-START Zrt. dolgozók bérfejlesztéséről

,

Mai napon a  szakszervezetek és a munkáltató aláírták a 2020. évre vonatkozó bérmegállapodást. A MÁV-csoport keretmegállapodásban megfogalmazott elveknek megfelelően nyolc százaléknál magasabb alapbéremelésben részesülnek a közszolgáltatási feladatok ellátásában kiemelt jelentőségű és a munkaerő-piaci krízisnek leginkább kitett munkakörökben, valamint a mérnöki végzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók. A mozdonyvezetői munkaköri családban átlagosan 9,75%, a vezető jegyvizsgálók és a mérnöki munkát végzők esetén 9,75%, a pénztárosi munkaköri csoportban és a kocsivizsgálóknál 9,5% alapbéremelés valósul meg, visszamenőlegesen január elsejétől. Összeségében a társaság dolgozóinak nyolcvanöt százaléka legalább nyolc vagy annál magasabb alapbéremelésben részesül. 

Hosszas egyeztetések, szakértői tárgyalások után sikerült megállapodni az ezévi bérfejlesztés részletszabályairól az érdekegyeztető tanács ülésén. A legutóbbi VÉT üléshez képest másik ajánlatot terjesztett elő a munkáltató, ennek elfogadása esetén szélesebb körben lehetett legalább nyolc százalékos béremelést végrehajtani. Ennek megfelelően 6-12 MMK között nyolc százalékos emelésról szólt a javaslat. A szakszervezetek ezt elfogadták, azonban további munkaköri csoportok számára ennél magasabb alapbéremelés mellett érveltek. A munkáltató kifejtette, hogy nem áll rendelkezésére az átlagos nyolc százalékos alapbéremelésnél nagyobb bértömeg, ebből kell megoldani a bérfejlesztést. 

A Mozdonyvezetők Szakszervezete javaslatait a munkáltató elfogadta, bekerült a megállapodásba a mozdonyfelvigyázók és külsős mozdonyfelvigyázók esetében egy újabb bérsáv, a mozdonyvezetői bértarifatáblázatban szereplő alapbérek is magasabb összeggel szerepeltek az utolsó munkáltatói ajánlathoz képest. A megállapodásban rögzítésre került, hogy a 350.000 Ft egyösszegű év végi kifizetésre időarányosan jogosultak a korhatár előtti ellátásba, öregségi nyugdíjba év közben vonulók is. Megilleti az évvégi kifizetés időarányos része azt a munkavállalót is, aki a tárgyévben legkésőbb október végén létesített jogviszonyt, amely a tárgyév november utolsó napján is fennáll.

Bekerült a megállapodásba, hogy a járműszereléssel összefüggő munkaköri csoport tekintetében a munkáltató felülvizsgálatot végez és a rendelkelkezésre álló források erejéig év közben további szükséges béremelést hajt végre.

Letölthető dokumentumok:

BermegallapodasSTART20200313.pdf
2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

  • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
  • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
  • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
  • Területi hírek Debrecen, Miskolc
  • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok