A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Az RCH-nál is emelkednek a bérek, megvan a bérmegállapodás

,

A Rail Cargo Hungaria a társaságot érintő kedvezőtlen és elhúzódó nemzetközi gazdasági tendenciák, valamint a jelentős társaság szintű forgalomcsökkenésre visszavezethető pénzügyi helyzete ellenére a bérfejlesztés mértékét a még felelősen vállalható legmagasabb szinten állapította meg a szakszervezetekkel együttműködve. A vállalat vezetése és a szakszervezetek, a Mozdonyvezetők Szakszervezete, a VDSZSZ Szolidaritás, a VSZ – az MTSZSZ csak a mozdonyvezetőkre vonatkozó bérintézkedéseket – hosszas tárgyalássorozat eredményeként március 12-én aláírták a 2020. évi bérmegállapodást.

A Rail Cargo Hungaria a 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók esetében alanyi jogú alapbérfejlesztést valósít meg két időpontban, az alábbiak szerint: 2020. március 1-től a 6-13 MMK-ban nyolc százalék a 14-15 MMK-ban hat, a 16-17 MMK-ban 5 százalék a növekedés. Ha a munkáltatói terhek, járulékok csökkentése megvalósul, az RCH azt további bérfejlesztésre fordítja Ez a bérfejlesztés a járulékcsökkentésről szóló jogszabály hatályba lépésének időpontjában, várhatóan az év második felében valósul meg. Az árufuvarozási, a kocsivizsgáló és a mozdonyvezető gyakornok munkakörbe sorolt munkavállalók alapbére 2020. január 1-től a hatályos garantált bérminimum értékére, 210.600 Ft-ra emelkedett. Ezekben a munkakörökben a munkavállalók további bérfejlesztésben nem részesülnek. A pályakezdő diplomások minimális személyi alapbére 2020. március 1-től 350.000,- Ft/hó.

A mozdonyvezetői bértábla a következőképpen alakul:
5 év betöltött szakmai gyakorlati idő alatt 370 600 Ft alapbér illeti meg a mozdonyvezetőt.
5 és 10 év között 385 600, 10 és 15 év között 395 600, 15 és 20 év között 410 600, 20 és 25 év között 420 600, 25 és 30 év között 430 600, 30 és 35 év között 440 600, 35 év fölött 450 600 Ft az új alapbér.

Az RCH a megállapodásban a következőkre vállalt köteezettséget:
1. A munkáltató a mobil kocsivizsgálati tevékenységet ellátó kocsivizsgáló, árukezelő kocsivizsgáló munkakörbe sorolt munkavállalók részére 2020. március 1-től 2020. december 31-ig, teljesített szolgálatonként bruttó, az eddig érvényes 4000 Ft helyett 4400 Ft / fő / szolgálati pótlékot fizet az alábbi feltételek teljesülése esetén:
- a munkavállaló a mobil kocsivizsgálati tevékenység körébe tartozó feladatok ellátását az üzemirányító által meghatározott „külső” szolgálati helyen végzi el, ahová a vállalat által biztosított, saját maga által vezetett gépkocsival jut el,
- érvényes „B” kategóriás vezetői engedély,
- a munkáltató és a munkavállaló között a tevékenység ellátására vonatkozó érvényes megállapodások.
A munkáltató vállalja, hogy 2020. március 31-ig meghatározza az ezen tevékenység ellátásához szorosan kapcsolódó munkakörre/munkakörökre történő kiterjesztés lehetőségét.
2. Ha a munkáltató a munkavállaló munkaidőbeosztását 7 napon belül módosítja, a munkavállalót az eddigi 3.300 Ft helyett 3.600 Ft átvezénylési díj illeti meg.
3. A munkavállalót az igazoltan teljesített km után a vállalati gépjármű rendszeres vezetéséért az eddigi 9 Ft helyett 15 Ft vezetési pótlék illeti meg.
4. A belföldi hivatalos kiküldetésben lévő munkavállalót az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinek fedezetére elszámolt 500 Ft helyett március 1-től 600 Ft illeti meg.
5. A munkáltató a munkavállaló nem munkabaleseti halála esetén az örökös (kedvezményezett) részére az addig folyósított 800.000 helyett 2020. március 1-től 900.000 Ft-ot fizet ki.
6. A munkáltató vállalja, hogy 2020. december 31-ig megvizsgálja a bértábla egyéb munkakörökben történő bevezetésének lehetőségét.

Letölthető dokumentumok:

RCH_bermegallapodas_2020.pdf
2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

  • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
  • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
  • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
  • Területi hírek Debrecen, Miskolc
  • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok