A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

MÁV elnök-vezérigazgatói rendelkezés a munkaidő-beosztás szabályairól

,

A Kormány 47/2020 rendelete a munkaidő-beosztás módosításának szabályait is felülírja, a KSZ vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni nem lehet. A MÁV Elnök-vezérigazgatója 10301/2020/MAV. számú intézkedése a Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel alkalmazandó új szabályokat tartalmazza. A kiadott rendelkezés szerint a veszélyhelyzet alatt a közölt munkaidő-beosztást időbeli korlátra tekintet nélkül egyoldalúan módosíthatja a munkáltató, átvezénylési díj azonban megilleti a munkavállalót.

2020. március 19. napjával lépett hatályba a 47/2020 (III. 18.) Kormányrendelet, amelynek 6.§ (1) bekezdése alapján a veszélyhelyzet alatt előírt tilalmak , korlátozások betartása érdekében a Munka Törvénykönyve - a Rendelet 6.§ (2) bekezdés szerinti - eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra. A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója 10301/2020/MAV. számú rendelkezése a Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel tartalmazza a munkaidő-beosztás módosításának, díjazásának, elrendelésének szabályait. Eszerint a közölt munkaidő-beosztás a munkáltató által szükséges és indokolt esetben időbeli korlátra tekintet nélkül, egyoldalúan módosítható. A munkáltató döntése alapján az átvezénylési díj az öt napon belül módosított szolgálatonként megilleti a munkavállalót. 

Egy másik fontos rendelkezés is kiadásra került a mai napon, melynek értelmében a veszélyhelyzettel összefüggésben, az időszakos hatósági vizsgák elhalasztása miatt szükségessé vált a MÁV Zrt. O.1. számú Oktatási és Képzési Utasításáról szóló 43/2019. (08. 23. MÁV Ért. 15.) EVIG. sz. utasítás 4.2.8.3. pontjának módosítása a sikertelen időszakos hatósági vizsgával rendelkező munkavállalók foglalkoztatása kapcsán. Eszerint a sikertelen hatósági vizsgát tett munkavállalót az első időszakos javítóvizsga időpontjáig mentesíti a munkavégzés alól a munkáltató, erre az időre azonban csak alapbérének 50%-a illeti meg, amennyiben másik munkakörben foglalkoztatására nincs lehetőség. Nem jogosult a munkavállaló a díjazásra akkor, ha van lehetőség másik munkakörben való foglalkoztatására, ezt azonban elutasítja.

A MÁV Zrt elnök-vezérigazgatója által kiadott rendelkezés a MÁV Zrt. konszolidációs körébe tartozó társaságok első számú vezetői számára is iránymutatásként szolgál, így azonos tartalommal mindegyik vállalatnál várhatóan bevezetésre kerül.

2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

  • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
  • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
  • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
  • Területi hírek Debrecen, Miskolc
  • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok