A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Kijárási korlátozás és az élet összeegyeztethetősége

,

Megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 71/2020. (III. 27.) számú rendelete a kijárási korlátozásról, amely 2020. március 28. napján lép hatályba és 2020. április 11-ig érvényes. A lakóhely, a tartózkodási hely elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. Ilyen alapos indok a munkavégzés. Ezzel kapcsolatban a munkáltató igazolást állított ki, amely bizonyítja, hogy a dolgozó közszolgáltatási feladatok ellátásában vesz részt, a zavartalan vasúti közlekedés lebonyolításában működik közre.  A munkavállaló köteles ezen igazolást magánál hordani, és azt kizárólag a lakhelyének (tartózkodási helyének) munkavégzés céljából történő elhagyása igazolása érdekében használhatja fel. A problémák elkerülése érdekében az arcképes vagy mv. plasztikkártya mindig legyen kéznél. Ha probléma adódik jelezzétek a munkáltatónak is.

A Kormányrendelet alapján a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az alábbi meghatározott alapos indokkal kerülhet sor:

- a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az  ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
- napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
- az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
- az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
- a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
- a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
- a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a  háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
- az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
- a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
- a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
- a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
- az üzemanyag-töltőállomás felkeresése, a dohányboltban történő vásárlás,
- a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
- a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
- a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
- a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
- a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
- az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
- a szülői jogok és kötelezettségek,
- a hitéleti tevékenység.

A kormányrendelet szerint alapos indok továbbá – a legelső, családi szociális távolságtartási szabály betartásával –  a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy, a kiskorú, idős és beteg embertársunk részére történő segítségnyújtás.

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a  települések belterületén – lehetőség szerint a  zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

Saját és családja érdekében a  65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Az  élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 és 12.00 óra közötti időben az  ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltő személy tartózkodhat.
A fenti legelső korlátozás, valamint a vendéglátó- és, élelmiszerüzletekre, drogériákra, piacokra és gyógyszertárakra vonatkozó korlátozás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

A kormányrendeletben rögzített korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával. A kormányrendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a  szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Letölthető dokumentumok:

MK_20_056 - Kijarasi_korlatozas.pdf
2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

  • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
  • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
  • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
  • Területi hírek Debrecen, Miskolc
  • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok