A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

A MÁV-START kompenzációt fizet a késői lejelentkezésre és a korai feljelentkezésre valamint a járműkapcsolásért

,

A MÁV-START Zrt az érdekképviseletekkel folytatott egyeztetéseket lezárva egyes kiemelt munkakörökben, elismerve a többletteljesítményt és terhelést a munkavállalók javadalmazását javító intézkedéseket vezet be. Az intézkedések a mozdonyvezetői munkaköri családra is vonatkoznak. A vontatási utazószemélyzet esetén gyakori késői fel- és korai lejelentkezések ellentételezésére a MOSZ javaslatainak figyelembe vételével a munkáltató egyszeri 100.000 Forintos kifizetést hajt végre, valamint az augusztus elsejétől december végéig tartó időszakra  érintett szolgálatonkénti 500 Ft díjazást vezet be. A járműkapcsolással járó többletteljesítmény elismeréseként a munkáltató a 2020. január-június havi tényleges kapcsolási adatok alapján, további egyszeri kifizetést hajt végre.

Az egyszeri (100.000 Ft) kifizetés a vontatási utazószemélyzetet közül  több mint 2500 főt érint, kifizetése az augusztus havi munkabérrel, szeptemberben lesz. Jogosult a kifizetésre minden 2020. augusztus 1-jén mozdonyvezetőként, Flirt motorvonat-vezetőként, motorvonatvezetőként foglalkoztatott MÁV-START munkavállaló. Nem jogosult a juttatásra a munkavállaló arra az időszakra, amikor fizetés nélküli szabadságot vett igénybe illetve 30 napot meghaladó keresőképtelen állományban volt.

A kapcsolási hajlandóság elismeréseként, a rugalmas és előremutató hozzáállás ellentételezésére valamint a többletteljesítmény elismeréseként sávosan egyszeri kifizetést hajt végre a munkáltató a mozdonyvezetők, kocsivizsgálók, járműszerelők részére a 2020.01.01 és 06.30 közötti járműkapcsolások számának figyelembe vételével:

- 20 járműkapcsolásig 20.000 Ft
- 20-200 járműkapcsolás 50.000 Ft
- 200-400 járműkapcsolás 100.000 Ft
- 400-800 járműkapcsolás 120.000 Ft
- 800 járműkapcsolás felett 150.000 Ft

A kifizetésre minden érintett munkavállaló jogosult a 2020. január-június havi tényleges kapcsolási adatok alapján, akinek munkaviszonya 2020. augusztus 31-én is fennáll és ezen időpontban nem tölti felmentési idejét.

 A javadalmazási csomag részeként egyszeri kifizetésben részesülnek a jegyvizsgálók. 2020. július 1-jén a jegyvizsgálói munkakörcsoportba tartozó munkakörök besorolási kategóriája megváltozott, azaz bérezés szempontjából magasabb kategóriába kerültek, amely a munkavállalók egy részénél alapbér felzárkóztatással járt. Ezen túlmenően, a jegyvizsgálók teljesítményének elismerésére egyszeri 120.000 Forintot fizet a munkáltató. Az egyszeri kifizetésre jogosult minden jegyvizsgálói munkakörben foglalkoztatott (belföldi, nemzetközi, belföldi vezető és nemzetközi vezető jegyvizsgáló) munkavállaló a 2020.01.01.-06.30. közötti időszakra vonatkozóan, az érintett munkakörökben való foglalkoztatás idejére.

Az elmúlt hónapok intézkedései kapcsán a menetrendi kínálat többszöri változtatása jelentős többletterhelést rótt a menetrendtervezéssel foglalkozó, valamint az üzemirányítás területén dolgozó kollégákra. A változással kapcsolatos feladatokat rendkívül rövid idő alatt kellett elvégezni, ami munkatársainknak jelentős többletmunkát eredményezett. Ezért a többlet teljesítmény elismeréseként egyszeri 100.000 Ft-os kifizetés végrehajtásáról döntött a MÁV-START vezetése, a munkáltatói jogkörgyakorlók javaslata szerint érintett munkavállalói kör részére a Menetrendtervezés, Technológiatervezés és Üzemirányítás területén.

 Az értékesítési tevékenységben foglalkoztatott munkavállalók munkájának elismeréseként egyszeri kifizetésről született döntés, amelynek összege kategóriánként, sávosan lett meghatározva minimum 55.000 Ft-os és maximum 77.000 Ft-os összegekkel. Az egyszeri kifizetésre mindazok jogosultak, akiknek többletteljesítménye indokolja az ellentételezést, továbbá munkaviszonya 2020. augusztus 31-én is fennáll. Ezen túlmenően kiemelt telephelyi pótlék bevezetését is végrehajtja a munkáltató 2020. augusztus 1.-2020. december 31. közötti időszakra, a kifizetése havonta lesz majd, szintén sávosan meghatározva 8000 Ft, 9500 Ft és 11.000 Ft összegekkel. 

Az érintett és jogosult munkavállalóknak az egyszeri juttatás az augusztusi munkabérrel egyidejűleg lesz kifizetve.

2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

  • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
  • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
  • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
  • Területi hírek Debrecen, Miskolc
  • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok