A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Egyszeri kifizetés a Startnál 2.0 és nő a járműkarbantartók alapbére

,

A MÁV-START-nál az egyszeri kifizetésekkel kapcsolatos további egyeztetések lezárultak, a MOSZ kezdeményezte munkakörök közül a gépészeti vonalellenőrök, mozdonyfelvigyázók, munkaidőbeosztás-készítők részére 100.000 Ft juttatás valósult meg, a személyzetirányítók 80.000 Ft kifizetést kaptak. Az érdekképviseletek és a Munkáltató tárgyalásainak eredményeként a járműkarbantartók alapbérének rendezésére is sor került.

A  felek még a 2020. évi bérmegállapodásban kötelezettséget vállaltak a szükséges bérintézkedések meghozatalára a járműkarbantartói munkakörökben a rendelkezésünkre álló források erejéig. Ennek megfelelően többszöri egyeztetések eredményeként megvalósul a járműkarbantartói bérsávok emelése, visszamenőleges, augusztus 1-i hatállyal. 20 év alatti elismert MÁV munkaviszony esetén 2,28%, a 20  év vagy afeletti MÁV munkaviszony esetén 3,2% alapbéremelés kerül bevezetésre.

A MÁV-START Zrt. Járműbiztosítási igazgatóságain szakmunkás és betanított munkás munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók munkaköri alaptevékenységen felüli, további szakképesítést igénylő, a ténylegesen ellátott, további speciális szakképesítéshez, vizsgához kötött feladatok ellátásának ösztönzésére, a Társaság ösztöntő rendszert működtet. Az utasításban meghatározott összegek azonban már nem alkalmasak a valódi ösztönzésre, azok 2018. év óta változatlanok, így az egyes képzettségekhez tartozó pótlék mértékek 20%-os emelése is megvalósul.

A nyári intézkedéscsomaghoz kapcsolódóan néhány további (jellemzően az egyszeri kifizetésben érintett munkakörökre ráépülő, vagy feladataiban hasonló) munkakör vonatkozásában az alábbi munkakörökben történik egyszeri kifizetés:

  • gépészeti vonalellenőrök, munkaidő-beosztáskészítők, mozdonyfelvigyázók 100.000 Ft
  • személyszállítási ügyletes, vizsgáló főkalauz, pénztárellenőrök 100.000 Ft
  • személyzetirányítók 80.000 Ft
  • fedélzeti jegyellenőrök 60.000 Ft
  • tisztítási átvevők, anyag- és eszközgazdálkodási szakelőadó, előadók 60.000 Ft

A Szolgáltatásfejlesztési és értékesítési vezérigazgató-helyettesi szervezetet érintően további 43 fő részesült a többletteljesítménye miatt 100 000Ft mértékű ösztönzőben.

Az általánosan szokásos munkaköri feladataik mellett meghatározott külső járműmosó és kegyeleti mosási tevékenységet végző, járműmosó-műhelytakarító munkaköröket betöltő munkavállalók részére külön díjazás kifizetése 2013. év óta változatlan volt,  ennek értéke 3000 Ft/fő/alkalom. A plusz feladat az érintett munkavállalók egyéni munkaköri leírásban kerül rögzítésre. A Társaság a kegyeleti mosásért járó külön díjazás emelését 2020. október 1. napjától 6.000/fő/alkalom mértékre módosítja és elsősorban a 2020. 1-8 hónapokban kegyeleti mosást vállaló munkavállalóknak a feladataik ellentételezéseként egyszeri 80.000 Ft-os kifizetést hajt végre.

 Valamennyi egyszeri juttatás kifizetésére egy összegben, a szeptember havi munkabérrel egyidejűleg, 2020. október hónapban került sor.

A budapesti szolgálati helyeken való munkavégzés fentarthatósága érdekében új bérpótlék került bevezetését az elővárosi (hivatalos menetrendben „E” jelöléssel rendelkező) vonatokon szolgálatot teljesítő vonatkísérők részére 2020. évben. A bevezetett bérpótlékot minden olyan jegyvizsgáló munkakörben lévő munkavállaló megkapja, aki elővárosi vonatot továbbít, összege 500 Ft/”E” vonat. Az intézkedés kibővítésre kerül a fedélzeti jegyellenőr munkakörrel 2020.07.01-től, oly módon, hogy a fedélzeti jegyellenőrök minden második teljesített elővárosi vonat után kapják az 500 Ft összegű pótlékot. (500 Ft/ 2 db „E” vonat).

2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

  • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
  • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
  • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
  • Területi hírek Debrecen, Miskolc
  • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok